NFOs hederstegn, Klossen

Her er oversikt over de som tidligere har blitt hedret med NFOs hederstegn, Klossen.

Info er hentet fra artikler skrevet på tidspunktene utdelingene fant sted. Derfor kan det være lite informasjon om enkelte av utnevnelsene.

2023 – Andreas Sundt
Mangeårig tillitsvalgt i NFO.

2017 – Per Ferskau
Mangeårig tillitsvalgt i NFO.

2016 – Martin Ore
Mangeårig tillitsvalgt i NFO.

2013 – Roger Handeland
Mangeårig tillitsvalgt i NFO.

2013 – Nils Heldal
Nestor i sivil flyteknisk utdannelse.

2012 – Trond Hedsten
Mangeårig tillitsvalgt i NFO.

2006 – Torstein Vikøren
AEI, Europasekretær, arbeidskomite EASA

2002 – Pieter Doyer
TU, AEI

2001 – Knut Grønskar
INFO red. ble svært overrasket da han fikk tildelt NFO sin hederspris, NFO-klossen, for sitt arbeid som INFO redaktør gjennom snart 10 år. NFO klossen har allerede inntatt hedersplassen på peishylla. Det var en hyggelig gest å få.

2000 – Gunnar Johnsen
Internasjonalt arbeid, AEI, JAA-JAR og TU.

1999 – Rolf Dybwad
Endelig skulle vår formann få Norsk Flytekniker Organisasjon sin hederspris. NFO-klossen. Den henger meget høyt. Rolf har vært med i NFO i en mannsalder. De siste 8 årene som formann. Før det var han styremedlem og INFO-redaktør. Alle er vi Rolf stor takk skyldig for det arbeidet han har nedlagt og alle den fritiden han har ofret for organisasjonens ve og vel. Rolf påtok seg ytterligere to år som NFO sin formann og leder.

1998 – Eigil Førrisdal og Dag Langeland utnevnt til æresmedlemmer
Spesielt Eigil Førrisdal’s innsats ble trukket frem. Han har sittet i NFO’s styre siden foreningen ble reetablert høsten 1969. Han har tidligere mottatt NFO klossen, vår høyeste utmerkelse. Han ble derfor utropt til æresmedlem nr. 2. i foreningen. Dessverre kunne ikke Eigil være tilstede, men vi alle skylder ham en stor takk for den enorme innsatsen han har lagt ned i NFO.
Dernest var det Dag Langeland sin tur. Han har vært kasserer i NFO i 20 år. Hans regnskaper har vært plettfritt fort i alle år. Under middagen mottok han NFO-klossen som takk for en flott innsats.

1996 – Trygve Tessem
Under festmiddagen fikk Trygve Tessem fra Widerøe overrakt NFO-klossen, foreningens høyeste utmerkelse. Tessem fikk den for sin mangeårige innsats for NFO, og for sitt utrettelige arbeid i tariffkomiteen.

1993 – Kjell Paulsen
Under festbanketten ble Kjell Paulsen overlevert NFO-klossen for sin utrettelige innsats for NFO. NFO-klossen er den høyeste utmerkelsen en kan få i foreningen. Den er kun utdelt til et fåtall personer gjennom foreningens 55 årige historie. Det Kjell ikke vet om tariffavtalen er ikke verd å vite.

1992 – Svein Hansen, utnevnt til æresmedlem i 2007
Lørdag kveld var det festbankett med 70 deltakere. God mat og godt drikke. Svein Hansen fikk velfortjent overrakt NFO sin høyeste utmerkelse, NFO klossen. Kun 5 personer har mottatt denne utmerkelsen gjennom NFO sin 54 årige historie. Svein mottok æresbevisningen for sin utrettelige innsats for NFO gjennom 24 år, samt for det enorme arbeidet han har lagt ned i AEI og som representant i JAR Maintenance Commitee. Alle flyteknikere har mye å takke Svein for. Det er alles håp at NFO klossen motiverer til fortsatt innsats til det arbeidet som Svein utfører i JAR JMC.1985 – Egil Førrisdal og Alf. A. Nottingham
Når det så nevnes at Egil Førrisdal Avd. SAS fikk NFO-klossen for lanq oq kvalitetsfyllt innsats for foreningen skulle hovedsakene være kommentert.Alf. A. Nottingham er i dag Life President i AEI, og har som en av de få, mottatt NFOs hederstegn: NFO-klossen.1982 – John Giæver
For det andre ble det rom for en aldri så liten NFO historisk begivenhet, da Egil Førrisdal overrakte NFO-klossen til John Giæver med ønske om fortsatt innsats med uforminsket styrke. Giæver takket for hedersprisen og lovet ikke å dabbe av i NFO saker, selv om han rent fysisk har fjernet seg fra flygingen.Gratulerer med NFO Klossen Giæver, den er fortjent!

1980 – Kaptein Finn Kristoffersen
Den første glade mottager ble Kaptein Finn Kristoffersen da han gikk fra bordet pga. aldersgrensen. Omstendighetene omkring den hendelsen skulle være behørig dekket av radio og presse, så vi skal her nøye oss med å fortelle hva han stod for i denne sammenheng.

Det kan kanskje virke noe underlig at det skulle bli en pilot som var den første til å motta flyteknikernes høyeste utmerkelse. Det at han var en sympatisk og trivelig kollega var ikke alene grunn nok. Det samme kunne vel sies om veldig mange piloter. Det som kom til å telle i denne sammenheng var hans innstilling til NFO og deres medlemmer, både i hans daglige virke og ved spesielle anledninger. Han var en av de få som helt klart innså nødvendigheten av vår yrkesgruppes eksistens. Derfor falt det naturlig at vi ved hans avgang i bransjen, Ønsket å takke for innsatsen på denne måten.