NFO hedrer Andreas Sundt!

NFO-Klossen er NFOs hederstegn. Klossen gis til personer eller organisasjoner som etter Sentralstyrets vurdering i særdeles grad har vært nyttig for NFO og dens medlemmer.

Andreas ble medlem av NFO i 1993 og har siden 1995 hatt et stort engasjement for NFO og har bidratt som lokal tillitsvalgt, medlem og leder av sentral HMS-komité, verneombud, leder av Teknisk Utvalg, leder for NFOs sentralstyre og hovedorganisasjon og leder for NFOs Infokomité.

På bakgrunn av Andreas innsats for NFO over mange år valgte sentralstyre å tildele han den ærefulle NFO-klossen under årets representantskapsmøte som en markering og takk for hans store engasjement for flyteknikeryrket.

Etter representantskapsmøtet i år har Andreas valgt å ikke ta gjenvalg som Infoleder eller andre verv. Vi håper likevel å se bidrag fra Andreas i fremtiden, han har hatt et stort og viktig engasjement for fly og flyteknikeryrket.