Påmeldingside tillitsmannskurs 10. mars 2023

OBS OBS:
Hvis det er noen spesielle deler av Styreweb lokalavdelingene ønsker ekstra fokus på, ønsker vi at dette meldes inn til sekretariatet så snart som mulig.

Tillitsmannskurs holdes hos Lily Country Club den 10. mars 2023. 

Årets tillitsvalgkurs går ut på å standardisere bruken av Styreweb for alle lokalavdelingene. I tillegg ønsker sekretariatet at lokalavdelingene tar i bruk Gnist for å dele dokumenter (f.eks. særavtale, protokoller, lønnstabeller, osv..) med medlemmene. Det vil bli gitt demonstrasjon og opplæring under kurset, og vi ønsker at så mange som mulig kan delta fra lokalavdelingene. For de som ikke kan til å reise til kursted, vil det bli mulighet for å delta på Teams.

Se program under (det kan komme justeringer).

Fyll og skjema og meld deg på så snart som mulig. 

På grunn av personvern er det kun tillitsvalgte som har signert taushetserklæring som får delta.

Er du med fysisk på tillittvalgtkurset vil vi tilby deg i tillegg å være med på Representantskapsmøte, som starter på kvelden 10. mars, og fortsetter 11. mars. Du vil da få middag på kvelden 10. mars, samt overnatting på hotellet 10. til 11. mars.  Dette er selvfølgelig valgfritt og du kan gjerne kun være med på tillitsvalgtskurset. (PS: Representantskapsmøtet vil ikke foregå på Teams)

Fyll ut skjemaet under for påmelding! 

Hilsen 
Sekretariatet i NFO 

Fredag 10. mars 

Tillitsvalgtskurs 

1300 – 1400 – Lunsj

1400 – 1410 – Velkomst med Leder, Jan Skogseth

1415 – 1630   – Bli gnistrende i Styreweb med Vegard Tobiassen

1630 – 1700 – Pause / kaffe