Påmeldingside representantskapsmøte 8. til 10. mars. 2024

Årets Representantskapsmøte holdes hos Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 8. til 10. mars.  

Tillitsvalgkurset holdes på dagen 8. mars, temaet i år er Office 365. Fokuset vil være rundt Teams, Outlook, Onedrive og Sharepoint. Har du noe spesielt du ønsker å ha med på kurset, gi beskjed til org.sekr@nfo.no. Siden vi starter tidlig, er det nok noen som trenger overnatting fra 7. til 8. mars.

Se program under (det kan komme justeringer).

Fyll og skjema og meld deg på så snart som mulig. 

NFO sentralt betaler for deltakere i Representantskapet i henhold til vedtektene §1.5.

Fredag 8. mars 

0845 – 0900       –             Velkomst med Leder, Jan Skogseth

0900 – 1200       –             Kurs i Office 365

1200 – 1300       –             Lunsj

1200 – 1530       –             Kurs i Office 365

1530 – 1600       –             Pause / kaffe

Representantskapsmøte

1600 – 1605       –             Leder ønsker velkommen

1605 – 1830       –             Gjennomgang av lokalavdelingers årsrapporter.

1900                    –             Felles middag

Lørdag 9. mars 

0700 – 0830       –             Frokost

0830 – 0845       –            Vi samles på møtelokalet

0845 – 1300       –             Representantskapsmøte fortsetter

1300 – 1400       –             Lunsj

1400 – 1800       –             Representantskapsmøte fortsetter

1800 – 1830       –             Konstituerende sentralstyremøte

1945                    –             Felles festmiddag med påfølgende sosialt samvær.

Søndag 10. mars 

0900  – 1200      –             Representantskapsmøte / ting vi eventuelt ikke fikk tid til på lørdag.