Påmeldingside representantskapsmøte 10- 12. mars 2023

Årets Representantskapsmøte holdes hos Lily Country Club den 10. til 12. mars 2023. 

I år på tillitsvalgkurset har vi kun fokus på Styreweb.

Se program under (det kan komme justeringer).

Fyll og skjema og meld deg på så snart som mulig. 

NFO sentralt betaler for deltakere i Representantskapet i henhold til vedtektene §1.5.

Fredag 10. mars 

1300 – 1400       –             Lunsj

1400 – 1410       –             Velkomst med Leder, Jan Skogseth

1415 – 1630       –             Bli gnistrende i Styreweb med Vegard Tobiassen

Årets tillitsvalgkurs går ut på å standardisere bruken av Styreweb for alle lokalavdelingene. I tillegg ønsker sekretariatet at lokalavdelingene tar i bruk Gnist for å dele dokumenter (f.eks. særavtale, protokoller, lønnstabeller, osv..) med medlemmene. Det vil bli gitt demonstrasjon og opplæring under kurset, og vi ønsker at så mange som mulig kan delta fra lokalavdelingene. For de som ikke kan til å reise til kursted, vil det bli mulighet for å delta på Teams.

Hvis det er noen spesielle deler av Styreweb lokalavdelingene ønsker ekstra fokus på, ønsker vi at dette meldes inn til sekretariatet så snart som mulig.

1630 – 1700       –             Pause / kaffe

Representantskapsmøte

1700 – 1705       –             Leder ønsker velkommen

1705 – 1930       –             Gjennomgang av lokalavdelingers årsrapporter.

2000                    –             Felles middag

Lørdag 11. mars 

0700 – 0830 Frokost

0830 – 0845 Vi samles på møtelokalet

0845 – 1300       –             Representantskapsmøte fortsetter

1300 – 1400       –             Lunsj

1400 – 1800       –             Representantskapsmøte fortsetter

1800 – 1830       –             Konstituerende sentralstyremøte

1945                    –             Felles festmiddag med påfølgende sosialt samvær.

Søndag 12. mars 

0900  – 1200      –             Representantskapsmøte / ting vi eventuelt ikke fikk tid til på lørdag.