Brudd i forhandlingene mellom NFO og NHO Luftfart 

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) brøt hovedforhandlingene med NHO Luftfart 26.mai 2022. Da avstanden fortsatt var stor og NHO Luftfart medvirket lite til videre forhandlinger.

Bruddprotokoll og plassoppsigelse er levert den 01. juni til Riksmekler og meklingen er berammet 17. Juni.

Meklingsfrist er 17. Juni kl. 24:00.

Norsk Flyteknikerorganisasjon har rundt 430 medlemmer tilhørende i Norwegian, SAS, Widerøes Flyveselskap, Babcock Scandinavian Engineering, Norse Atlantic Airways og Kongsberg Aviation Maintenance Services. (Norse og Kams er ikke inkludert i plassoppsigelsen) 

Link til Riksmekler:  

https://www.riksmekleren.no/rikssaker/2022-061