Enighet i årets lønnsoppgjør

Fem timer på overtid ble det oppnådd enighet i meklingen mellom NFO og NHO Luftfart. Den varslede streiken blant flyteknikerne innstilles og alle medlemmene vil møte på jobb som normalt. NFO ser seg fornøyd med årets lønnsoppgjør hvor vi har vektlagt helse og nattarbeid.

Mer informasjon til medlemmene vil komme ila. dagen.