NFO sender inn løsningsforslag

LOCKOUT-BRUDD

Bedriftene er illojale mot NHO Luftfart og forholder seg ikke til lockout. Ansatte som er tatt ut i lockout er i fortsatt jobb for de kommersielle selskapene, men hos Babcock Air Ambulance nektes de adgang til arbeidsplassen.

Vi er godt fornøyd med at det praktiseres lockout for fagarbeidere (teknikere under utdanning) og at NHO Luftfart dermed anerkjenner at vi har omfang for disse! At NHO nekter oss omfang for fagarbeidere er en VIKTIG årsak til at vi streiker!

STREIKEBRYTERI

Flere av de kommersielle selskapene driver omfattende omdisponeringer av personell og overtidsbruk for å dekke opp for personell tatt ut i streik. Vi mener det er streikebryteri.

INGEN FARE FOR TVUNGEN LØNNSNEMD!

Babcock Air Ambulance gjør det de klarer for å holde sine fly i lufta på tross av at NHO Luftfart gjør alt i sin makt for å motarbeide dette. Denne uka er det 3 teknikere på jobb som ikke er omfattet av lockout og alle flyene inklusive reservefly ble gjort luftdyktig for 3 nye døgn natt til søndag.

Luftambulansetjenesten har også reserveplanen klar dersom Babcock Air Ambulance ikke klarer å levere sin kontraktsforpliktelse på grunn av NHO Luftfarts avslag på Babcock Air Ambulance sin søknad om dispensasjon fra lockout, NHO gambler med folks liv og helse!

NHO VISER NULL INITIATIV TIL LØSNING

Vi er svært skuffet over at NHO Luftfart fortsatt ikke viser noe initiativ til å oppta dialogen med NFO for å avtale videre forhandlinger med formål å komme til en enighet. Det er helt fra starten kun NFO som har tatt initiativ til alle forhandlinger knyttet til denne konflikten.

NFO TAR ANSVAR

NFO kommer i løpet av dagen til å kontakte NHO Luftfart der vi vil fremlegge en skisse til løsning basert på at vi reduserer vårt lønnskrav betydelig mot at vi får beholde fagforeningsretten for teknikere i administrativ stilling og teknikere under utdanning. Dette har vi også kommunisert tydelig tidligere, men uten noe som helst positiv respons fra NHO. NHO har hele tiden ført en prinsipiell krig for å detaljstyre hvem NFO skal ha forhandlingsrett for og i tillegg påtvinge oss et lønnsdiktat fra frontfag som ikke gir oss noen reelle lønnsforhandlinger. Vi har ingen mulighet til å akseptere denne fagforeningsknusingen! Omfang gir NULL kostnad for selskapene!