NFO velger å søke dispensasjon fra lockout

NHO sier at de ikke har gått til lockout for å tvinge frem tvungen lønnsnemd. Norsk Flyteknikerorganisasjon har hele tiden vært tydelig på at man ikke ønsker å ramme samfunnskritiske oppdrag, og kommer derfor til å søke om dispensasjon fra lockouten for følgende grupper:

– Alle flyteknikere i Babcock Scandinavia Engineering

– Flyteknikere som jobber med Medevac i SAS

– Flyteknikere som trengs for å opprettholde planlagt syketransport i Nord Norge