Representantskapsmøte 2018

Representantskapsmøte for NFO sentralt avholdes på Radisson Blu Hotell i Bodø 9.-10. mars 2018.

Har du som medlem noen du ønsker at din lokalavdeling skal melde inn som sak?
Da begynner det å bli på tide å ta kontakt med styret i din lokalavdeling for drøfting av saken.
Det er kun styret i lokalavdelingen som kan melde inn saker til Representantskapsmøte.