Representantskapsmøte 2019

Representantskapsmøte for NFO sentralt avholdes i Oslo, Gardermoen 14-16. mars 2019.

Har du som medlem noe du ønsker at din lokalavdeling skal melde inn som sak?
Da begynner det å bli på tide å ta kontakt med styret i din lokalavdeling for drøfting av saken.
Det er kun styret i lokalavdelingen som kan melde inn saker til Representantskapsmøte.