Representantskapsmøte 2017

I dag starter NFO`s representantskapsmøte, årsmøtet i NFO sentralt, på Grand Hotel i Oslo.
Rundt 25 mann fra sekretariatet og de 3 store lokalavdelingene i NFO, NFO avd. SAS, NFO avd.
NAS(Norwegian Air Shuttle) og NFO avd. WTS(Widerøe Technical Services) , er samlet for å
stake ut kursen for kommende år. NFO har to lokalavdelinger til, NFO avd.
TCAS (Thomas Cook Airlines Scandinavia) og NFO avd. WIF(Widerøes Flyveselskap),
men disse to avdelingene hadde ikke mulighet til å sende representanter i år.

Litt tankevekkende 2 dager etter kvinnedagen, at vi bare er menn representert, men ikke overraskende med
tanke på at under 5% av teknikerne er kvinner. Hvis vi ser fremover kan det se ut som
kjønnsfordelingen vil endre seg litt, da det er flere jenter blandt lærlingene og de unge fagarbeiderne.
Så vi håper det på kommende representantskapsmøter vil være kvinner blant representantene.

NFO´s leder Andreas Sundt refererer fra sentralstyrets årsmelding.