51. Årlige AEI Kongress 2023

Årets kongress ble avholdt i Stavanger/Sola, hvor vi i NFO arrangerte sammen med NHF for første gang. Kongressen har blitt arrangert to ganger før i Norge, begge gangene på Gardemoen, sist i 1999. I år var det samlet 13 organisasjoner fra 11 forskjellige land, totalt 34 delegater og observatører var samlet.

Kongressen ble åpnet av NHF leder Øyvind Strøm hvor han ønsket oss alle varmt velkommen til Helikopterhuset på Sola og årets kongress. Deretter presenterte styret i AEI seg selv, og la frem årets agenda. Årets kongress fikk fort ett felles tema, mangel på personell og teknikers psykiske helse. Under pandemien var det mange som gikk til andre bransjer, og dessverre ser vi at det er få som har kommet tilbake. Dette er mye på grunn av at de fant jobb som er bedre betalt, mindre stress og ansvar, eller jobber som er mer tilrettelagt familieliv.

Chris Burleigh, Secretary Asia Pacific

Legger frem rapport fra 2023. Chris kan rapportere at det har vært en økning i antall flyvninger etter pandemien, hvor også mangelen på teknikere og personell generelt har økt. Dette fører til at belastningen på de som er igjen blir stor, da mangelen på personell ikke blir tatt hensyn til. Det blir heller større press på de gjenværende, og man får ikke lært opp personell fort nok, eller bra nok. De ser en gjennomgående trend av dette på de som hadde opplæring under pandemien hvor mye av undervisningen foregikk på teams. Det begynner å gå i riktig retning, men har enda en vei å gå.

 Chris legger også frem rapport fra årets AMC i Atlanta. Det kom frem at AEI’s representering med lag i AMC hadde en positiv effekt, og det ble vedtatt at det skal sendes ett lag til AMC Chicago 2024 også.

Åpningsseremoni 2023

Åpningsseremonien startet med at AEI- Visepresident og leder i NHF, Øyvind Strøm ønsker velkommen. Videre forteller AEI president Ola Blomqvist hva de jobber med i AEI. Dette innebærer endringer i regelverk i samarbeid med EASA, utfordringer med underbemanning og økende problemer med psykisk helse i vår bransje.

Første innlegg var fra statssekretær i samferdselsdepartementet Bent-Joacim Bentzen som nettopp har vært på Sola Konferansen. Han forteller at sikkerheten innen norsk luftfart er god, men at det kontinuerlig jobbes med å holde nivået høyt. Han stiller også spørsmål om hvordan vi skal klare å få flere unge inn i bransjen. Han håper at tilføringen av den nye flyingeniørlinjen ved NTNU i Trondheim skal hjelpe på dette.

Ordfører i Sola, Tom Henning Slethei ble invitert til å ønske velkommen til årets kongress og Sola kommune. Han kan fortelle om Sola kommune sin lange tradisjon innen luftfart og at slik skal det være i fremtiden også. Sola kommune er en viktig energi- og teknologikommune, og jobber stadig med å tilrettelegge for utvikling av næringslivet. Kåre Halvorsen fra Flyhavarikommisjonen forklarer hvordan takket være felles internasjonale regler, er luftfart den tryggeste formen vi har for transport. Kommisjonen ser en tydelig trend på at det er flere organisatoriske problemer som er grunnen til hendelser, enn feil fra enkeltpersoner. Bransjen er avhengig av at hendelser rapporteres for å kunne opprettholde den gode standarden, og for å kunne forbedre sikkerheten.

Eugenia Alcazar, Head of Production and Maintenance EASA

Tar opp endringer som de jobber med i EASA. De holder på med en gjennomgang av Part-66, hvor hovedfokuset er

  • On-the-job-training, OJT
  • Mangel på ekspertise for vedlikeholds personell
  • Unngå foreldelse av Basic Knowledge

OJT prosessen er utvidet for å skifte fokus til å forstå vedlikeholdssertifisering, like mye som den tekniske kunnskapen. Det innføres bestemmelser for samarbeid mellom kompetente myndigheter om godskriving av eksamen.

Under gjennomgang av Part-147 ser de på hvordan de skal forsikre at elever i skolen forstår fagene i opplæringen, og hvordan de skal unngå juks og svindel under eksamen.

Eugenia snakket også om å implementere Elektronisk AML, og new air mobility. For New Air mobility ser de på Continuing airworthiness for ikke konvensjonelle fly, som inkluderer elektriske og hybridfly.

Geir Ove Eriksen, ATAC chariman

Hva har skjedd siden i fjor?

  • Part-66 Rule making group – Regel endret 23.05.2023
  • CRS issue – EASA har oppdatert ‘’CRS Policy’’ Januar 2023
  • ATAC issues discussed at executive board meetings
  • Deltatt på 4 fysiske EB møter og 4 på teams

AEI fikk være med på arbeidsgruppen som jobbet med regelendringer i Part-66. Geir Ove la frem endringer som er gjort i 2023 under part 66. Eksempler på disse er at Cat C må bestå alle eksamener B1 eller B2, de har gått inn og forbedret OJT kravene, og de har sett på mulighetene for å redusere treningstimer baser på effekten av nye metoder.

CRS issue, AEI skal fortsette å stille spørsmål og overvåke CRS endringene(?). EASA revurderte 2015 CRS policyen i FAQ no. 137750 på EASA’s egne nettsider.

John Woodlock

John Woodlock er en forsker tilknyttet Lund universitetet i Sverige. Han ligger under institutt for rettssosiologi. Forskningen hans er fokusert på europeisk sivil luftfart, og profesjonaliteten til lisensierte teknikere i Europa. Hans PHD fokuserer på, fra et sosio-juridisk perspektiv, kompleksiteten og samspillet mellom juridiske normer og juridiske former i sivil luftfart.  

Under er link til publiseringen ‘’Between Law and safety’’

Båttur og Galamiddag

Onsdag kveld var det planlagt båttur i Lysefjorden. Sola/Stavanger viste seg fra sin beste side værmessig, med vind og regn. MS Sandnes tok oss innover Lysefjorden frem til Preikestolen. Idet vi var fremme under platået lettet været en stund så vi hadde god sikt opp til Platået. Det ble servert nydelig sjømatbuffet, og mannskapet om bord ga flere av oss omvisning rundt på båten. Vi fikk se de gamle lugarene og salongene, og til slutt fikk vi en spennende omvisning nede i motorrommet. Torsdag ettermiddag var det duket for Galamiddag på hotellet. Vi fikk servert en nydelig 3-retters middag og flott sang av Leif Roger Helmersen fra Sola. Etter desserten var servert holdt Ola Blomqvist og Fred Buggeman en flott takketale til hedersmedlem Torstein Vikøren og Peter Doyer.