Aircraft Engineers International 47. årlige kongress 2019.

AEI sin 47. årlige kongress gikk i år av stabelen i Tysklands hovedstad Berlin. Kongressen ble arrangert av den tyske fagforeningen for flyteknikere BPvL og hvor representanter fra 4 verdensdeler møttes. Kongressen er årsmøtet til AEI og gikk over 4 dager fra 08 til 11 oktober. Jeg som medlem av TU i NFO avd. SAS og førstegansreisende på AEI kongress har fått det ærefulle oppdraget med å skrive et lite reisebrev til NFO sine medlemmer fra årets kongress.

Første dagen av kongressen ble vi tatt godt imot av vertskapet i BPvL. Velkomsttalen til leder av BPvL Thomas Becker, tok for seg viktige saker som den forventede framtidige mangel på autoriserte flyteknikere, utdanning av nye flyteknikere og bekymring på hvordan EASA med høyt press fra industrien forholder seg og reduserer på kravene de stiller til flyteknikeren. Han fremhevet også bekymringer ved at mer og mer av det tunge flyvedlikeholdet blir sendt til lavkostland med tvilsom kvalitet og det blir avslørt hundrevis av feil når flyene kommer hjem igjen fra store og tunge sjekker. Internt i Tyskland sliter de også med å få nok og riktig kvalifisert personell til planlagt jobb, kun en CRS-tekniker på flere fly, mangel på B2 og utstrakt bruk av MEL for å få produksjonen til å gå rundt. Dette er nok noe som høres kjent ut for mange av oss.

AEI sin leder fra svenske SFF, Ola Blomqvist, fortsetter så og går igjennom saker AEI har fått gehør for og saker som det fortsatt jobbes med siden det siste årsmøtet. Blant annet løsningen på lønnsoppgjøret i South West Airlines hvor de har hatt lønnsfrys i 6 år, nå endelig har fått lønna på plass. (20% lønnsøkning, 160 millioner dollar i etterbetaling og 3 % lønnsøkning hvert år de neste 5 år er vel noe å strekke seg etter i årets sentrale lønnsoppgjør…). Kongressens hovedtema i år handler om «Self-Regulation». Myndighetene har kommet for tett på og stoler for mye på organisasjonene de skal regulere. 737-Max ulykkene viser hvor sårbar og farlig denne praksisen med «Self-Regulating» er, og det har blitt stilt alvorlige spørsmål om dette temaet i forbindelse med 737-Max ulykkene. Årets pressemelding gjennomgås hvor flere viktige saker som CRS, «Fatigue» og svindel i forbindelse med kursing i Part-147 i tillegg ble belyst. Ola minnet oss alle på viktigheten av å rapportere feil og uregelmessigheter. Rapporter fra medlemmer vil bli brukt opp mot EASA for å dokumentere AEI sine synspunkter.

Onsdagen er den offisielle åpningen av kongressen og dagen hvor blant annet gjestetalere kommer. Først ut var tyske “Luftfahrt Bundesamt” LBA ved Thomas Burlage. Vi fikk en presentasjon av LBA sin organisasjon og dem sitt syn på det flytekniske sertifikat og CRS-teknikeren. De anser CRS-teknikerens sine oppgaver som en viktig hjørnestein i vedlikeholdet av luftfartøy med tanke på safety. Han var også bekymret for rekruttering og trening av nok teknikere til det fremtidige og økende behovet som er forventet å komme i luftfarten. Thomas skrøt av AEI`s engasjement opp mot EASA og registrerer at AEI tar opp mange viktige og stiller kritiske spørsmål i de foraene AEI er representert i.

NFO sin egen Geir Ove Eriksen, leder for “Technical affairs committee” i AEI, hadde en veldig informativ presentasjon av hvordan AEI jobber opp mot EASA. AEI er representert i flere Rule Making Groups i EASA som tar for seg blant annet Part-66, Part-145 og Part-147. Temaer som «On-the-job training», «Fatigue» og arbeidstid samt svindel i part-147 organisasjoner ble behørig gjennomgått.

Etter lunsj passet det fint med temaet «Fatigue» og «Safety Management System» som ble presentert av Ian Hampson fra Macquarie University og Vangelis Demosthenous fra AEI. AEI har hatt fokus på temaet helt siden 1997. «Fatigue» har fått mer fokus gjennom de siste årene, og viktigheten av hvordan «Fatigue» påvirker alle som jobber lange og tunge skiftordninger ble presentert. Regelverket har i dag fortsatt flere mangler, og fokuspunkter må forbedres ble belyst under presentasjonen. Dagen ble avsluttet med gruppediskusjoner og praktiske oppgaver i lag hvor vi blant annet sammenlignet forskjellen landene har på disse temaene.

Torsdagen og fredagen gikk med til årsmøtets formalia og en gjennomgang fra de forskjellige regionene. Det ble rapportert en generell bekymring for at det utdannes for få autoriserte flyteknikere. Man engster seg for at kravene til utdanning og regelverk fires på for å få bukt med dette kommende problemet. Bekymringer for økt bruk av «Cat-A licence» som utvanning av B1/B2 sitt ansvarsområde ble også rapportert. Gjenganger i alle land er bransjens høye fokus på kostnadsbesparelser og økt effektivitet som går kraftig utover arbeidsforholdene de ansatte jobber under. «Just culture» hvor teori ikke alltid stemmer med praksis og CRS som administrativ «release» er fortsatt ett stort problem meddeles det fra flere hold. AEI har siden 2015 hatt ett veldig fokus på saken med administrativ «release». EASA sitt syn på denne saken er nå klinkende klar: Det finnes ingen administrativ CRS. Det er opp til CRS flyteknikeren selv å bestemme sin involvering i arbeidsoppgavene han/henne gir CRS på, og det er CRS teknikerens plikt til å følge EASA sitt regelverk.

Til slutt vil jeg takke for muligheten jeg fikk til å se hvordan de forskjellige fagforeninger rundt om i verden jobber sammen opp mot både lokale og internasjonale myndigheter, bli kjent med kolleger fra hele verden og takke tyske BPvL for en lærerik og interessant kongress. Ønsker du som leser dette mere informasjon eller kanskje engasjere deg i noe av det viktige arbeidet AEI gjør for deg, er det bare å ta kontakt med nærmeste TU representant. Og husk på: “We Keep Them Flying … Safely”!

Håkon Spydevold
NFO avd. SAS