Tap av adgangskort

I den siste tiden har det hvert ett par hendelser hvor NFOs medlem ikke har fått fornyet sitt adgangskort og dermed har blitt utestengt fra flyplassen. Dette skyldes som regel en overtredelse av norsk lov, og er dermed ikke en sak i mellom ansatt og arbeidsgiver. NFO har derfor veldig liten mulighet til å hjelpe, men vi anbefaler å ta kontakt med tillitsvalgte om du har spørsmål rundt dette.

Når kan du miste adgangskortet ditt?

(Advokat Thomas Benson)

Bagatellmessige forhold kan føre til at du mister ditt adgangskort.
Det er ikke bare lengre fengselsstraffer som fører til tap av adgangskort, jf. forskrift om sikkerheten i luftfarten § 42.
Når du mister adgangskortet ditt, kan det i verste fall skyldes bagateller som enkelt kunne vært unngått. Her er noen eksempler på når du kan tape adgangskort på fritiden.

Skiferien:

Det er på skiferie på svenskegrensen. Før du setter kursen hjem igjen tar du deg en tur innom Systembolaget. Du blir usikker på hvor mange flasker vin som kan bringes tilbake over grensen uten å betale toll.  Du tar sjansen, men blir stoppet av tollvesenet. Det viser seg at du har med deg et par flasker for mye. For dette forhold blir du bøtelagt jf. tolloven § 16-1 (1).
I motsetning til andre som ikke er avhengig av adgangskort betinget av vandel for å arbeide, er sjansen du tar i det du kjører over grensen med et par flasker for mye, langt større enn den øvrige befolkningen. Vær helt sikker på at du har ingenting å fortolle i det du kjører over grensen.

Fuktig lørdagskveld:

En annen situasjon som du kan havne i en lørdagskveld og som også vil medføre tap av adgangskort er:
Du er ute på byen en kveld med gode venner. Det er god stemning. Etter et par knuste glass og litt høylytt prat, blir du bedt om å forlate utestedet av bartenderen. Du nekter. Politiet blir tilkalt og du blir forvist hjem og bøtelagt for ordensforstyrrelse jf. straffeloven. § 181.

Svart arbeid:

Dersom du bestemmer deg for å ta i bruk gamle kunster som tømrer og avtaler at du skal pusse opp naboens hus til en billigere penge enn hva den lokale byggmesteren tar for tilsvarende oppdrag, mot at arbeidet ikke rapporteres inn til skatteetaten. Svart arbeid vil, dersom det blir oppdaget, straffes med bot eller fengsel og dermed medføre tap av adgangskortet ditt, jf. straffeloven § 378.

Narkotika:

Enhver befatning med narkotiske stoffer vil også dersom det oppdages og straffeforfølges, medføre tap av adgangskort.

Eksemplene ovenfor viser at terskelen er lav for at du vil tape adgangskortet ditt dersom du skulle befinne deg i situasjoner som helst – og enkelt kunne vært unngått. Dette er alle eksempler på overtredelser av bestemmelser som automatisk vil medføre avslag/tap av rett til adgangskort jf. § 42 bokstav A til E. Luftfarttilsynet har etter bokstav F en langt videre skjønnsmargin i avgjørelsen om hvorvidt du vil tape adgangskortet ditt eller ikke. Vilkåret etter bokstav F er at et eventuelt tap må være i tråd med lovens formål. Risikoen du tar i det du kjører over grensen «med ingenting å fortolle» vil kunne ramme deg langt hardere enn bare en bot der og da.