Året er 2022

Flyteknikeren skal opp og fram i lyset! 

Vi starter med å presentere litt om NFOs Infokomité. 

Leder Infokomité – Andreas Sundt.  

Jeg har tidligere hatt mange forskjellige verv; lokal tillitsvalgt, mange år som verneombud og HMS-leder i NFO, leder for Teknisk Utvalg, leder for NFO sentralt 2015- 2021 og ble høsten 2021 valgt som leder for NFOs Infokomité. 

Det er gledelig å se at vi har blitt mer samlet på tvers av selskapene i NFO. Det er viktig inn mot vårens hovedoppgjør at vi står sammen! 

I flere år har vi sett at infokomiteens arbeidsoppgaver burde fordeles. Vi har også sett at det er utfordrende å få inn informasjon og saker vi kan dele fra selskapene. 

Tidligere Infoleder Vegard beskrev det godt, det har også tidligere info komiteledere fortalt. IKT-oppgavene med all administrasjon av nettside, e-post, medlemsregister mm. er store. På bakgrunn av dette så bestemte representantskapet i 2021 at vi deler Info og Data/nettsikkerhet ansvarlig i to. Min oppgave som infoleder nå blir å binde medlemmer og NFO tettere sammen, slik at medlemmene får den informasjonen de ønsker og trenger. Vi er veldig avhengig av at dere kontakter oss, gir informasjon og sender spørsmål og tilbakemeldinger. 

I 2022 skal vi prøve å gi noen korte sammendrag fra sekretariatsmøter, slik at dere får et bedre innblikk i hva det jobbes med. 

Det vil bli lagt ut på nettsiden, evt. sendt på sms eller mail.  

 

Mvh 

Andreas Sundt 
Leder Infokomité