Sekretariatet februar 2022

Omfangsparagrafen
Et møte er nylig gjennomført av våre tillitsvalgte. Siste nytt er at bedriftene og NHO luftfart jobber nå med en skisse som går til gjennomgang hos NHO sentralt. Vi regner med å få se den snart. Skissen er et forslag fra bedriftens side om ny tekst til omfangsparagrafen.

Tillitsvalgtkurs
I år blir tillitsvalgtkurset holdt den 11. mars. på Radisson Scandinavia Oslo. NFOs advokat Thomas Benson vil holde kurs i forhandlingsteknikk innen fagforeningsarbeid. Er du interessert til å delta, ta kontakt med din lokale leder for tilgang til påmeldingside.

Kongsberg Aviation Maintenance Services
NFO har sett at selskapet har vokst betraktelig den siste tiden, og utlysninger om stillinger som omhandler vår arbeidsgruppe bare øker. Flere av våre medlemmer har benyttet seg av tilbudene til selskapet. NFO er veldig interessert på å få til et møte for å presentere oss, og vise hvordan vi som en fagforening kan hjelpe både selskapet og deres ansatte. Møtet blir forhåpentligvis gjennomført i løpet av første kvartal 2022.

Norse
NFO jobber mot Tariffavtale, Lokalavdeling NFO Norse er i en tidligfase, vi håper en avtale er på plass før første flygning.

Tariffkonferanse
Konferansen er gjennomført. Er din informasjon på medlemsregisteret oppdatert. Vi sender ut noen test sms og mail utover våren. Så snakk sammen. Sammen er vi sterke.

Lønnsoppgjør 2022
Årets oppgjør blir viktig. Omfangsparagrafen er en viktig sak for oss, lønn, og større konkurranse om flyteknikerkompetansen. Mangelen på kompetanse i yrkesgruppen vår er varslet av oss tidligere.

Frontfagene er ferdig med hovedavtalen, vi forsøker å finne en dato til forhandlingen av vår hovedavtale.

Informasjonsbrosjyre
JS-Norge jobber med en ny informasjonsbrosjyre. Blir spennende å se resultatet. Den vil være interaktiv på nett. Reklamefinansiert, der vi godkjenner reklameinnholdet.

De jobber nå med annonsørene.

Mvh

Andreas Sundt
Leder Infokomité