Droner og fjernstyrt luftsport

Noen kaller det leker?, hvorfor lurer jeg på det?.
For det er blant annet her utviklingen skapes, idéene prøves, det feiles og lykkes. Fjernstyrte fly som den blå er en L-39 i 1:2,7 skala, elektriske bremser og har en vekt på 80kg, den har jetmotor om du lurer. Disse flyene trekker opp mot 18000 tilskuere på show i Tyskland, om jeg hørte riktig.
Det skapes arbeidsplasser i en høyteknologisk bransje, luftrommet deles med kommersiell- og militær luftfart.

Så hvorfor skrive litt om dette, fordi uten god grunnleggende kunnskap vil vi som nasjon ikke kunne skape noe. Trenden i den vestlige verden med å sende ut viktig kunnskap må snus, vi har behov for fagfolk som har formet alt fra metall til kompositt, koblet og loddet elektriske kretser, demontert og satt i sammen igjen. Det er viktig å sitte nær denne fagkunnskapen for de som skal utvikle den, dette har vi mange gode eksempler på i vår bransje.

Legger ved noen bilder fra mitt besøk i lokalene til Exact Aircraft Ordreboka er snart fullbooket for 2018, de vurdere å ansette for å kunne bygge propellfly og droner. Se litt nøye på båndsaga, noen som tenker på hvorfor man brukte fila på maskin og mekaniker (Nå TIP- Teknikk og Industriell Produksjon ). Vi snakker ikke om datafila, men den fila som ga deg fagkunnskap. Bruk av verktøy fra fil til loddebolt er viktig.

Andreas Sundt
Leder
Norsk Flytekniker Organisasjon