Representantskapsmøte 2017 og valg

NFO sentralt sitt årsmøte, Representantskapsmøtet, avholdes 10. – 11. mars i Oslo.
Som vanlig skal det være valg av til sentrale verv. I år er leder og kasserer på valg, begge velges for 2 år.
Undertegnede som er INFO redaktør/leder av INFO komiteén ble valgt for 2 år i fjor, men ønsker avløsning. Forslag til kandidater sendes til: valg@nfo.no

 

Om det er noe annnet dere som medlemmer ønsker å endre i NFO eller ønsker at skal tas opp på Representantskapsmøtet, ta kontakt med din lokalavdeling.

 

Jan-Kristian Hansen
INFO Redaktør