Ingen enighet mellom NFO og NHO Luftfart

Vi har dessverre ikke klart å komme til enighet med NHO Luftfart under mekling hos Riksmekler i dag. Meklingen ble brutt og vi er i streik.  

NHO luftfart driver fagforeningsknusing. Funksjoner og stillinger som ligger, og alltid har vært under NFO sitt omfangsområde ønsker NHO å overføre til andre overenskomster.   Dette kan vanskelig beskrives på annen måte enn som fagforeningsknusing.  

Lønn: Flyteknikeryrket krever minimum 7 års utdanning.  

Lønnen har vært under press så lenge at yrket ikke lenger er konkurransedyktig. Det finnes kun fire skoler i Norge med flytekniske linjer, og det tragiske er at skoleklassene ikke fylles opp. Forsvaret har varslet at de trenger inntil 300 flyteknikere de neste 5 år. 

Vi er drøyt 400 flyteknikere i hele Norge fordelt på Babcock, Norwegian, SAS og Widerøe. Flyselskapene får ikke rekruttert og demografien er grusom, ca. 70% av flyteknikerne er over 50 år. Minst 25% kan gå i AFP de neste 5 årene. 

Covid-19 gjorde at flyselskapene permitterte og sa opp mange av de yngste flyteknikerne høsten 2020. Nå når reiselysten tar seg noe opp og flyselskapene igjen har behov for deres tjenester takker de nei til å komme tilbake. Så godt som ingen av de oppsagte har kommet tilbake. Hvorfor skal de komme tilbake til ett yrke som betaler dårligere og du må jobbe natt, helg og helligdager? 

Vi er i en situasjon hvor det er uakseptabelt med ett lønnstillegg som frontfagene. Flyteknikeryrket må ha en nivåheving av lønn! Nå! 

Link til Riksmeklerens møtebok: