Lederens nyttårshilsen

Godt nytt år ønskes til alle!

Det som er ugjort, kan det gjøres noe med, ønsker du endring, søk endringer, gjort noe dumt, skriv et avvik. Det gleder meg å høre at det skrives avvik. Det er viktig å skrive avvik for det er menneskelig å feile. De skrives fordi vi ønsker å hindre uønskede hendelser eller ulykker, ikke straffe noen. Avvikene skrives for at den som feilet skal lære, når disse avvikene også deles åpent i organisasjonen kan alle lære av det.

Tillit er det aller viktigste du skaper, uten tillit skapes det situasjoner som ikke
er forenelig med god flysikkerhet. Når jeg jobber på fly eller reiser med fly, ser

jeg passasjerer med flyskrekk, så hva har det med oss å gjøre?
Svaret er enkelt, se på deg selv, skaper du tillit, smak litt på ordet tillit.

Det neste som også er viktig, stolthet, å være stolt, over hva?
Dette året ønsker vi å filme dere i forskjellige arbeidssituasjoner. Hva ønsker
NFO med dette, vise at vi er stolte over arbeidet vi gjør, vise viktigheten av vårt
arbeide, fortelle hvilke tider vi jobber, hva det innebærer å være FLYTEKNIKER. Vi er ikke mange, om vi skal bli flere eller mindre er ikke det som betyr noe. Det som betyr noe er det som i dag skapes i EASA. Regelverket vi jobber etter.

Hva er det viktigste du kan hente fra en eldre flytekniker, historie og kunnskap
Historie, hva skal vi med det sier noen! For å skape en god fremtid er det viktig å huske historien bak det vi har i dag. Still deg selv noen spørsmål hvorfor vi har det vi har i dag.

Vår lønnsutvikling har vært dårligere enn i resten av det norske arbeidsmarkedet siden midten av 90-tallet. Det er utrolig nok dyrere å levere bilen på verksted vis det jeg hører er riktig timepris. Hva skal vi friste ungdommen med. Skiftarbeid, helg, helligdags jobbing eller jobbe sammen med mange gamle gretne gubber. Jeg håper ikke vi oppfattes som det siste. Jeg skriver dette fordi jeg tror gjennomsnittsalderen vår er steget lenge nok.

Hva er NFO sentralt sitt viktigste mål, skape gode lønninger?
Det svaret er ditt ansvar. Mitt ansvar er å følge opp det som kommer fra medlemmene, og ikke minst sørge for fungerende komiteer i NFO sentralt. Å sørge for at fagkunnskapen vi har i dag opprettholdes, slik at flysikkerheten ivaretas. At vi har en utdannelses mulighet i Norge. Vi er på grensen rent faglig nå, det er vanskelig for dagens lærlinger å få god nok praksis da det er lite tungt vedlikehold igjen i Norge.

Vi ønsker også at de av dere som nærmer dere slutten av deres yrkesliv får en verdig avslutning på karrièren.

Med vennlig hilsen
Andreas Sundt
Leder NFO