Mellomoppgjøret 2017

Da er årets sentrale lønnsforhandlinger avsluttet.
Vi fikk 0,50,- pr time som tilsvarer 0.19% i lønnsøkning (+vårt overheng 0,6%, glidning har vi ikke tall på).
0,50,- pr time til alle medlemmene var låst fra arbeidsgivernes side.
LO/NHO har forhandlet for frontfagene og der ente resultatet med 2,4%.
I dette tallet er det et overheng på 1,1% og en glidning på 1%. Da blir det igjen 0,3% som i deres utregning gir 0,50,- pr time. Vi valgte å godta dette i denne omgang. 0,3%  ville for oss ha tilsvart ca 0,77,- pr time. Da NHO står hardt på at det er et krone tillegg og ikke et prosent tillegg, blir kroner referansen. Mer info kan leses på nho.no

Overheng

Hentet fra nho.no:
Overheng er ettervirkninger av forrige års tariffoppgjør. Det forklares som forskjellen mellom gjennomsnittslønnen for et år og lønnen ved utgangen av samme året.

For eksempel: Hvis timelønnen i desember var 115 kroner og gjennom­snittet for hele året var 111 kroner, blir overhenget 4 kroner, eller 3,6 prosent. Årslønnen vil stige som en følge av overhenget fra året før, slik at arbeidstakeren kan få økt årslønnen uten at det blir gitt lønnstillegg det året. Overhenget blir større jo senere på året et lønnstillegg blir gitt og dess større det er. Et stort overheng betyr at rammene for det påfølgende lønnsoppgjøret blir trangere, og mulighetene for blant annet lønnstillegg blir normalt mindre.

Glidning

Glidning er fra blant annet lønnsvekst fra lokale forhandlinger. Økt lønnsnivå og andre mekanismer som hever det gjennomsnittlige lønnsnivået i selskapet. Eksempler er ansiennitet opprykk, kompetanseutvikling og sammensetningen mellom høyere og lavere lønn i selskapet. Mange nyansatte med lavere lønn endrer dette tallet feks.

Lønnsøkningen utbetales med virkning fra 1. April 2017.