Er det vanskelig å bli en god flytekniker?

Spørsmål fra Roger:

Hei,
Er det vanskelig å bli en god flytekniker?

Svar:

En god flytekniker har god teknisk innsikt med stor interesse for faget. Han eller hun må være pålitelig og ha gode holdninger i forhold til sikkerhet og HMS. Dette kreves da man innehar et stort ansvar i jobben man gjør og at man er et naturlig forbilde for bla. lærlinger og flymekanikere. En god flytekniker er også løsningsorientert og vet å finne løsning på utfordringer på en trygg og god måte.

Flytekniker som jobber i hjulbrønnen på et fly.

Utdanningsløpet

For å bli flytekniker må man først utdanne seg til flymekaniker. Da må man følge et 5 årige utdanningsløp:

  • Videregående trinn 1 (Vg1): elektrofag
  • Videregående trinn 2 (Vg2): flyfag
  • Videregående trinn 2 (Vg3): flytekniske fag eller avionikerfaget
  • To års opplæring i godkjent bedrift: flysystemmekanikerfaget, flymotormekanikerfaget, flystrukturmekanikerfaget eller avionikerfaget

Etter Vg3 søker seg man lærlingeplass i et av Norges fly- eller helikopterselskap. Her vil man kunne få lærlingeplass som vil gi deg mulighet til å få fagbrev som flysystemmekaniker, flymotormekaniker, flystrukturmekaniker eller avioniker avhengig av hvilken lærlingeplass det enkelte selskap kan tilby deg.

Les mer på flyfag.no

Bli flytekniker

Etter at man har tatt fagbrev som flymekaniker, kan man videreutdanne deg til flytekniker. Det gjør man ved å gjennomføre typekurs på den flytypen man skal jobbe med. Typekurs får man tilbud om avhengig av bedriftens behov og personlig egnethet. Det stilles krav om at man har bestått alle eksamener fra Flyfag Vg2 og Vg3 med karakteren 4 eller bedre. Som flytekniker får man ansvar for at alle jobber som utføres på flyet blir korrekt og sikkert utført. Det er en flytekniker som godkjenner at flyet er teknisk godkjent etter at vedlikehold på flyet er utført.

Det er også mulig å bli flytekniker uten fagbrev. Da må man bestå alle eksamener for Vg2 og Vg3 flyfag med minst karakteren 4 eller bedre, gjennomføre tre års praksis i en godkjent bedrift, og bestå et flytypekurs på den flytypen man skal jobbe med.