Møte med Norse Atlantic

NFO ble invitert av Norse Atlantic v/ Thom Arne Norheim til et besøk i deres lokaler i Arendal.  For introduksjon av og et mulig samarbeid med Norges nye lavpris-langdistanseselskap. 

Leder, Nestleder, Organisasjonssekretær og Infoleder tok turen.  

Spent møtte vi opp i Arendal hvor vi fikk hilse på mange ansatte og ble vist rundt i Norse Atlantic sine lokaler som blir navet i konsernet. Administrasjonen og operation control center (OCC) skal være i Arendal, mens det er planlagt line-stasjon og maintenance control center (MCC) på Gardermoen. Kristin Berthelsen (Cheif Culture Officer) startet møtet med ordene til CEO Bjørn Tore Larsen.  

“Taking care of our people make our people take care of the company”. 
Alle skal bli sett, det anser de som essensielt for å lykkes med den nye satsningen. De skal dyrke bedriftskultur, sette de ansatte i sentrum, og følge den norske modellen med tradisjon for samarbeid med fagforeninger. 

 

Deltagere på møtet hos Norse Atlantic. Personer navngitt med start fra venstre.
Kristin Berthelsen, Henning Ramvik, Jan Skogseth, Ahmad Abu Nima, Andreas Sundt, Thom-Arne Norheim, Tove Skogheim, Arne Normann

Flyteknikeren så de som ytterst viktig for å sikre sine verdier og opprettholde punktlighet. Norse Atlantic ønsker lokalt ansatte organisert i fagforeninger og planlegger å ta inn lærlinger for å sikre overføring av teknisk kompetanse og fremtiden til selskapet. Selskapet er i samtaler og har jevnlige møter med fagforeninger tilhørende de forskjellige yrkesgruppene. NFO er intet unntak og neste møte er planlagt avholdt på OSL der vi også skal få møte flyteknikerne som er ansatt. 

Avtaler med Engelske og Amerikanske fagforeninger er allerede inngått. 

Selskapet venter de første flyene inn i flåten før nyttår og har allerede ansatt 7 flyteknikere med Boeing 787-erfaring i Norge. De vil trenge noen flere på sikt og blir flåten stor nok kan det bli aktuelt med tyngre sjekker på Gardermoen.  

For NFO er dette musikk i våre ører når de poengterer hvor viktig det er at de har full kontroll på teknisk vedlikehold. Når de første flyene kommer til Gardermoen vil flyteknikerne langtidsparkere flyene fram til de blir satt i drift en gang i 2022, når alle godkjenninger er på plass. Videre økning av flyflåten vil følge utviklingen i selskapet.  

Etterhvert når flyene skal sendes til tyngre vedlikehold hos eksterne MROer er tanken at de skal følges av en av Norse Atlantics egne flyteknikere for å ivareta selskapets interesser. Det legges også planer for utvikling av lærlinger hvor erfaring fra tungt vedlikehold er i fokus for å bygge egen kompetanse og eierskapskultur tilknyttet selskapet. Friske tanker i et presset marked! 

Det blir spennende å følge med på etableringen. Norse Atlantic har helt klart valgt en linje der de ansatte er i sentrum og Bjørn Tore Larsen har valgt et sterkt lag til å lede selskapet.  

Vi takker Kristin Berthelsen, Tove Skogheim, Ahmad Abu Nima og Thom-Arne Norheim for nyttig og god informasjon. 

Et spørsmål som vi selv må ta tak i er hvorfor man skal melde seg inn i NFO? Dette blir et punkt på neste sekretariat og infokomite møte. Norse Atlantic så positivt på at vi hadde gitt skoleelever muligheten og at NFO favner hele spekteret fra utdannelsesløp og fram til autorisert flytekniker. 

Mvh
Andreas Sundt
Leder infokomité
NFO
+47 90607302

Norse Atlantics hjemmeside https://flynorse.com