Arbeidsrettssaken ble unnagjort på en dag

Arbeidsrettssaken som omhandlet tolkningen av Flyteknikeroverenskomstens tekst rundt forhandling av arbeidstid og skiftplaner ble gjort unna på en dag. (Torsdag 21. oktober) 

Det var satt av to dager i arbeidsretten for denne saken, men det ble tidlig foreslått av hoveddommer å gjennomføre en raskere behandling av saken for å korte ned til én dag. Vitnene ble hasteinnkalt og alle kunne stille torsdag, selv om det var planlagt vitneforklaringer på fredag. 

Dagen startet med at advokatene Thomas Benson (NFO) og Aleksander Rød (NHO) holdt sine hovedinnlegg. Disse gikk for det meste ut på å forklare historikken til tariffavtalene og hvordan vår tariffavtale stiller seg i forhold til andre tariffavtaler.  

Deretter var det NFO-leder Jan Skogseths tur. Han ga en god partsforklaring hvor han forklarte hvordan praksisen for skiftplanforhandlingene har vært den siste tiden. Skiftplanforhandlinger har vært praktisert slik at partene har forhandlet til enighet har blitt oppnådd før iverksettelse, og at gjeldende skiftplan har løpt frem til ny fremforhandlet skiftplan er implementert.  

Forhandlingsleder i SAS, Svein Henriksen, holdt partsforklaring for NHO/SAS. Det er vært å merke seg fra Henriksen partsforklaring at tvangsinnføring av AML-skiftplaner i SAS, var ment som et pressmiddel fra SAS og at de aldri trodde at NFO ville godta dem.  

Slik vi tolker hans vitneforklaring, var den tariffstridige tvangsinnførselen av AML-planen som SAS gjennomførte vinteren 2020, ansett som en svært dårlig løsning, men de anså den som ett pressmiddel i sparepakke-forhandlingene. Ved å innføre AML-planen mente SAS de hadde forhandlingsmomentum i for eksempel forhandling om ferieavtale og andre besparelser. 

Deretter var det vitnenes tur. Som vitne for NFO stilte John Giæver, som var leder for NFO da flyteknikerne brøt ut av LO i 1969. Han var leder gjennom hele 70-tallet og litt ut i 80-tallet og var sentral i oppbygging av tariffavtalen vår slik vi kjenner den i dag.  

Som vitne for NHO stilte Odd Nymoen, pensjonert forhandlingsleder i NHO, Terje Hovet, Advokat for Norsk Industri, og Hugo Nikolaisen, pensjonert personalsjef i Widerøe. 

Nå er det opp til retten å avgjøre dom. De har varslet at avgjørelsen fra arbeidsretten skal foreligge 17. november.