Nyttårsinfo fra NFOs Sekretariat, januar 2022 

Vi i luftfartsbransjen har lagt nok et spesielt og utfordrende år bak oss. I en utfordrende tid har vi i NFO støtt på nye problemer og uenigheter som ikke har vært noe tema tidligere på bakgrunn av at arbeidsgivere er presset til å spare penger og effektivisere. Arbeidsrettssaken om forhandlingsrett på arbeidstid og skiftplaner er et eksempel på dette og det sentrale oppgjøret i 2020 med tilhørende mellomoppgjør i 2021 handlet for det meste om å beholde det vil har i stedet for å oppnå noe mer. 
Det vi nå ser som positivt er at utviklingen i bransjen går i riktig retning. Dog har dette gitt utslag i mangel på teknikere i alle de store vedlikeholdsorganisasjonene som er tilknyttet NFO, noe som gjenspeiler seg i publiserte stillingsutlysninger. 
Det er også en interessant utvikling med nye aktører i bransjen og etablerte aktører som ser nye muligheter. Norse Atlantic Airways sine teknikere har begynt å motta fly på OSL og det blir spennende å følge fremdriften for oppstart av deres flyruter. Kongsberg Gruppen ved KAMS utvider sin virksomhet bla. med vedlikehold av P-8 på Evenes og er en interessant og aktuell samarbeidspartner for NFO. 

Babcock er fortsatt en relativt ny aktør i Norge og i den senere tid har det vært jobbet med ny særavtale for våre medlemmer der. Denne er nå under gjennomlesing hos sekretariatet og Tariffkomité og vil fortløpende bli behandlet i sentralstyret før evt. implementering i bedriften.

Videre framover går det slag i slag med NFOs Tariffkonferanse medio januar der vi skal forberede årets hovedoppgjør. 
I slutten av januar kommer NFO til å være representert med Leder og representanter fra Teknisk utvalg på årets Luftfartskonferanse, som avholdes i Bodø. Dette er en flott arena for å bygge relasjoner med andre aktører i luftfarten samt å få innblikk i hva som rører seg utenfor teknisk virksomhet. 
Fra slutten av januar og ut i februar skal lokalavdelingenes årsmøter avholdes før det blir Tillitsvalgtkurs og Representantskapsmøte i Oslo i mars.   

Dialog rundt omfangsbestemmelsen i Flyteknikeroverenskomsten har etter vårt syn ikke blitt særlig høyt prioritert hos NHO Luftfart og bedriftene, selv om det ble lovet arbeidsmøter relatert til denne ved forrige tarifforhandling. Nå nærmer det seg nye forhandlinger og vi regner med at dette endrer seg. NFO ser enkelt på omfangsbestemmelsen: De som benytter seg av vår flytekniske kompetanse hører naturlig til vårt avtaleverk. Vi ser det også som naturlig at de som er i et utdanningsløp mot flytekniker kan omfattes i vårt omfang. 

Som nevnt blir det tillitsvalgtkurs 11.mars i Oslo (Radisson Skandinavia), hold av datoen om du er tillitsvalgt, har interesse for å engasjere deg i NFO i fremtiden eller ønsker innføring i aktuelle tema for NFO. 

Til slutt vil vi ønske alle et godt nytt år og husk at dere sitter på meget verdifull og ettertraktet kompetanse! 

Jan Skogseth
Leder NFO