Reisebrev fra AEI kongress 2018

Reisebrev fra årets Aircraft Engineers International (AEI) kongress av TU representanter for Norwegian, Robert Brevik og Martin Reneflot Larsen.

Representanter fra alle verdens hjørner møttes i Stockholm 18. – 21. september 2018 for AEIs 46. årlige kongress. Med ferske verv som representanter i TU og som førstereisgutter på AEI kongress har vi fått i oppgave å skrive litt om hva vi fikk oppleve på turen.

Vi ankom Stockholm på tirsdag og ble tatt godt imot av AEIs president og leder for svensk flygteknikerförening (SFF), Ola Blomqvist. Vi fikk vi en introduksjon til årets hovedtema av AEIs Technical Affairs Chairman, Geir Ove Eriksen.

Flyteknikerens rolle ved utstedelse av CRS

Årets hovedtema på kongressen ble omtalt som en av de viktigste sakene som AEI har arbeidet med i sin snart 50 år lange historie. Det er et tema som virkelig angår oss flyteknikere direkte, nemlig den sertifiserte flyteknikerens rolle ved utstedelse av CRS. En trend i mange land er at B1/B2 teknikeren sin rolle blir mer og mer av administrativ art. Vi fikk høre om tilfeller der en sertifisert tekniker kunne ha ansvaret for opptil 9 mekanikere i arbeid!

Enkelte vedlikeholdsorganisasjoner i Tyskland har tøyd strikken enda litt lenger. De mener at den sertifiserte flyteknikeren kun behøver å sjekke at alle papirer er korrekt utfylt av mekanikeren for å utstede CRS på flyet. Denne praksisen har bredt såpass mye om seg at selv luftfartsmyndigheten i Tyskland har latt den passere uten findings i sine tilsyn av vedlikeholdsorganisasjonene.

AEI mening om saken

AEI mener derimot at teknikeren personlig må verifisere at alt arbeid er korrekt utført før CRS utstedes. Det kan kun verifiseres ved å gjøre jobben selv eller ved nøye oppsyn med, og inspeksjon av arbeid utført av andre. Dette synet deles også av EASA som fører tilsyn med de ulike medlemslandenes luftfartsmyndigheter. EASA har derfor gitt en anmerkning til det tyske luftfartstilsynet hvor det påpekes at praksisen med administrativ CRS er ulovlig! Tyskerne har ennå ikke svart ut anmerkningen, selv om tidsfristen på et år er langt Forbigått.

Vi begynte med en arbeidsgruppe hvor vi skulle finne ut om vi hadde liknende problemer i de enkelte land, og hvordan vi eventuelt kunne sette press på myndighetene for å få endret på denne praksisen. I Norge har NFO og NHF i samarbeid sendt et brev (datert 05.09.2018) til samferdselsdepartementet der man ber om hjelp til å legge press på situasjonen internasjonalt.

AEI har lagt ut en pressemelding om saken:

https://www.srat.se/globalassets/flygteknikerna/dokument/aei/certificate-of-release-to-service-for-pr-news-004.pdf

ONSDAG 19. September

Kongressen åpnet offisielt på onsdagen hvor vi fikk fint besøk av to gjestetalere. Først ut var Gunnar Ljungberg, direktør for Civil Aviation and Maritime Department i Sverige. Han er med andre ord øverste leder for det svenske luftfartstilsynet. Som tidligere flytekniker hadde han god innsikt i vår situasjon. Han fortalte litt om hvordan avdelingen var organisert og hvordan de jobbet.

Den neste gjestetaleren var Ralf Erckman, Head of Maintenance and Production i EASA. Han hadde et veldig interessant innlegg om hvordan EASA jobber med tilsyn av luftfartsmyndighetene i medlemsstatene. Han kunne fortelle at utviklingen går fra å planlegge tilsynene ut i fra standardiserte sjekklister til å fokusere mer direkte på antatte problemområder i hvert enkelt land. Ralf understrekte at han syntes innspillene fra AEI var veldig nyttige for EASA.

Etter at hans innlegg var ferdig ble det tid til spørsmål fra salen. Ralf ble kraftig utfordret angående fremgangen i saken om administrativ CRS i Tyskland. EASA erkjenner at problemet eksisterer og at det har tatt for lang tid å rydde opp i. De sier de håper å ha løst problemet i løpet av starten på 2019. AEI gjør her en veldig god jobb med å holde press på saken!

Torsdag 20. September

Torsdagens program begynte med en ny gjestetaler, Dirk Polloczek, President i European Cockpit Association (ECA). Han kunne fortelle om hvordan pilotenes tilknytting til flyselskapene mange steder har forandret seg. Hvor pilotene tidligere var faste ansatte av flyselskapene er trenden nå ulike former for midlertidige kontrakter og utleie gjennom enkeltmannsforetak. En annen ting ECA er opptatt av er at pilotene bør ha mer innsikt i nylig utført teknisk arbeid, spesielt utførte «critical tasks». De støtter også fullt ut AEI sitt arbeid mot administrativ CRS.

Se her for mer info: https://www.eurocockpit.be/positions-publications/pilot-insight-recent-maintenance-works

Vi fikk deretter en oppdatering fra AEIs secretary Asia and Pacific med siste nytt fra østen og Australia. Det ble rapportert om den samme trenden der som i Europa med økt bruk av cat A-licence og forsøk på innføring av at usertifiserte mekanikere kan jobbe uten tilsyn fra sertifisert tekniker. I Pakistan tjener en Cat A tekniker kun 1/5 av en B1/B2 tekniker!

AEIs secretary Americas fortalte litt om håndtering av ansenitet ved sammenslåingen av Alaska Airlines og Virgin America etter oppkjøp. Det var en lang og tung prosess som faktisk førte til lovendringer som sikrer blanding av ansenitetslistene ved fremtidige sammenslåinger i USA. Ellers var han optimistisk for fremtiden for flyteknikeryrket i USA. Det er stort behov for nye flyteknikere fremover og vilkårene er generelt gode.

Vi takker vertskapet ved SFF og Ola Blomquist for en fin tur til Stockholm og en interessant og lærerik kongress.
Hilsen Robert Brevik og Martin Reneflot Larsen, NFO NAS