Representantskapsmøte 2012, Trond Hedsten tildelt Klossen

Leder Roger Handeland (til venstre) overrekker klossen til Trond Hedsten.

Leder av tariffkomitèen i NFO, Trond Hedsten, ble på representantskapsmøtet tildelt NFO Klossen. Klossen er NFOs hederstegng. Klossen gis til personer som på en særdeles fortjenestefull måte har arbeidet for NFO og dets medlemmers beste. Trond Hedsten har hatt en lang karriere som tillitsvalgt i NFO, han begynte som tillitsvalgt på sitt skift på Fornebu i tidlig på 80-tallet. På representantskapsmøtet i 1989 ble han valgt til INFO redaktør etter Bjørn Starholm, og hadde den rollen frem til representantskapsmøtet i 1992. Så har han sittet i sentralstyret i flere perioder på 90-tallet. Fra 1995 til utpå 2000-tallet var han leder i tariff komitèen i NFO avd SAS.

Han har vært medlem av tariffkomitèen sentralt i flere perioder. Hedsten var leder av tariffkomitèen i 2003 og 2004, og siden 2007 har han vært leder, han ble gjenvalgt for 2 år på årets representantskapsmøte.
Tidligere mottakere av Klossen og æresmedlemmer