Roger Handeland tildelt NFO-Klossen

Under helgens representantskapsmøte ble Roger Handeland tildelt NFO-klossen. Tidligere på dagen ble han gjenvalgt for 2 nye år som NFO`s leder. Klossen er NFOs hederstegng. Klossen gis til personer som på en særdeles fortjenestefull måte har arbeidet for NFO og dets medlemmers beste.

Handeland har i mange år hatt tillitsverv i NFO, både lokalt og sentralt. Han ble valgt til leder av NFO sentralt på representantskapsmøtet 2001, da han overtok etter Rolf Dybwad, i 2003 og 2004 var han borte fra NFO arbeid. I 2005 ble han igjen valgt til NFO`s leder og har siden vært leder, siste gjenvalgt på helgens representantskapsmøte.

Handeland var leder av NFO avd Brathens SAFE fra høsten 1994 til 1999, og satt i kraft av det i NFO`s sentralstyre. I perioden 1999 til 2001 var Handeland teknisk sekretær i NFO sentralt, som var et bindeledd mellom sekretariatet og teknisk utvalg som på den tiden ikke var representert i sekratariatet. Før han ble leder i avd. Braathens SAFE var han kasserer i samme avdeling. Handeland begynte hos Braathens SAFE 1987 og har siden 2002 jobbet hos Norwegian.

Tildelinger av Klossen skal avgjøres av sentralstyret, i dette tilfellet måtte det drives undercover arbeid, for at Handeland ikke skulle få vite noe på forhånd, da han som leder sitter både i sentralstyret og sekretariatet.
Tidligere tildelinger av NFO-Klossen.

Etter representantskapsmøtet er NFO`s Sekretariat og Sentralstyre uendret, enkelte av lokalavdelingenes representanter ble skiftet ut etter lokale årsmøter før jul.

Roger Handeland presenteres Klossen av NFO`s nestleder Per Ferskaug