Representantskapsmøte 2018

Årets Representantskapsmøte er i gang. Totalt 27 representanter fra sentralstyret og lokalavdelingene.