Representantskapsmøte 2024  

Årets representantskapsmøte ble avholdt i nydelige omgivelser i Bodø, på Quality Hotel Ramsalt 8. og 9. mars.  

Tillitsvalgtskurs  

Helgen startet med tillitsvalgtskurs, i år var tema Microsoft 365. Kurset ble avholdt av Hallvard Hatlestad fra Qross Kurssenter. Det var ett veldig fint og innholdsrikt kurs, hvor vi alle fikk lært litt tips og triks som vi kan ha nytte av i hverdagen og arbeid.  

Representantskapsmøte  

Årets møte ble startet med årsberetning fra lokalavdelingene. Det ble mange gode diskusjoner, hvor problemet med mangel på personell ble nevnt, og vi ser det blir vanskeligere å få innleie om sommeren da andre bedrifter i Europa er mer ettertraktet.  

Kommende forhandlinger ble også diskutert. Årets forhandling er et hovedoppgjør, og under tariffkonferansen ble det lagt strategi.  

Geir Ove Eriksen var også innom og ga oss en kort status fra AEI og ATAC (AEI Technical Affairs Comitee). Det er som vanlig mye som skjer i EASA, blant annet foreslåtte lovendringer som vil ha store innvirkninger på skoler, basic utdannelse og OJT. De foreslåtte lovendringene skal gjøre det vanskeligere “å kjøpe seg” basic AML hos useriøse 147-organisasjoner. 

Verv  

Robert og Henning ga seg for denne gang i sine verv. Henning har vært nestleder i 4 år, siden 2020. Robert tok over som TU-leder i slutten av 2021, og ble offisielt valgt inn av Representantskapet i 2022. Vi vil takke begge for innsatsen og velkommen tilbake!  

Ola Johansen fra WTS ble valgt inn som ny nestleder, han har erfaring fra lokalavdelingen i WTS som blant annet nestleder og leder. Fredrik Glorvigsmoen fra SAS ble valgt inn som TU leder.   

Arne Normann (Organisasjonssekretær), Vegard Kampen Tobiassen (IT og Personvernadministator), Dag Langeland og Rolf Skindlo (revisorer), ble alle gjenvalgt i sine verv. 

Tusen takk for ei veldig fin helg!  

Med Vennlig Hilsen  

Tiril Kristiansen  

Leder Infokomiteen