Brudd i forhandlingene mellom Norsk Flyteknikerorganisasjon (NFO) og NHO Luftfart

Den 6. og 7. mai ble det gjennomført forhandlinger mellom Norsk Flyteknikerorganisasjon (NFO) og NHO Luftfart. Partene har ikke klart å komme til enighet i forhandlingene som handler om medlemmers grunnleggende rettigheter. NFO har tatt ut brudd på bakgrunn av NHO Luftfart sine angrep på opparbeidede rettigheter og det er stor avstand mellom partene på enkelte krav. 

Norsk luftfart går en utfordrende tid i møte med en varslet flyteknikermangel og NHO Luftfart bedriver fagforeningsknusing i forhandlingene. NFO er innstilt på å finne konstruktive løsninger, men ser behov for å benytte Riksmekler i et forsøk på å komme til enighet med NHO Luftfart.