Sentralt oppgjør 2019


Det ble avholdt sentrale lønnsforhandlinger tirsdag 04.06.2019 hos NHO på Majorstuen i Oslo. Forhandlingene foregikk uten dramatikk og partene kom til enighet etter relativt kort tid. Årets forhandling endte med et generelt tillegg på 2.50 kr pr time til alle på NFOs tariffområde, som er likt frontfagenes resultat.

Dette gir ingen reallønnsvekst for oss, men det er vanskelig å få et godt sentralt oppgjør da den økonomiske situasjonen i de forskjellige selskapene er ulik. Forhandlingsutvalget vårt mente at det ikke ville være fornuftig å gå til brudd i dette mellomoppgjøret, da eneste tema var lønn.

Vi brukte mest tid på å få fram hvor langt de var kommet med å kunne presentere våre tall, ikke LO sine. Vi har gitt klar melding på hvordan det må bli neste år. Så vi vil bli kalt inn i mars 2020 for presentasjon av tallene for vår tariff. Denne gangen manglet de å føre 100 personer riktig inn i registrene.

Neste sentrale lønnsforhandlinger blir våren 2020 og da vil det være et såkalt hovedoppgjør hvor det skal forhandles om flyteknikeroverenstkomsten.

Vi har allerede startet planleggingen med flere viktige temaer:

  • Overenskomstens omfang
  • Skift og helse
  • NHO Luftfart må involvere oss bedre i utdannelses løpet.

Vi trenger dere alle i ryggen, vi skal gå i takt, oppføre oss ryddig. At vi tjener som vi gjør er ikke pga grunnlønna er god, Nei det er fordi vi jobber meget ugunstig for helse, familie og et sosialt liv.

Tilleggene for netter, helgevakter og høy snittalder med mange på topp gjør at vi blir straffet når vi sammenligner lønn. Det ser bra ut på papiret. Håper på noen innspill

Ønsker dere alle en god sommer.
Mvh Andreas Sundt
Leder NFO