Skrikende behov for flyteknikere

Norsk flyteknikerorganisasjon ser et skrikende behov for nye flyteknikere internasjonalt, og spesielt i Norge. NFO frykter at muligheten for en kommende krise i luftfarten er stor. Uten iverksetting av tiltak for å holde på eksisterende flyteknikere og rekruttering av nye flyteknikere er krisen allerede et faktum. Det er flyselskapene og passasjerene som kommer til å bli hardest rammet av krisen, for ingen fly vil kunne fly uten lisensierte flyteknikere. 

NFOs medlemsmasse er overkant av 500 personer fordelt på lokalavdelinger i SAS, Norwegian, Widerøe og Babcock. NFOs totale medlemsmasse har nå en gjennomsnittsalder på hele 47år.  NFOs egen analyse viser til at 18% av Flyteknikerne i flybransjen (fixed wing) i Norge kan gå av med pensjon innen utgangen av 2020, og hele 40% kan gå av i 2025.  

NFO er bekymret for at antallet tilgjengelige læreplasser i norske flyselskaper er for lav til å avverge krisen som kommer. Over lengre tid i Norge har det vært en blanding av et synkende rekruteringsnivå til utdanningsløpet i skolen, og lavt nivå på uttak av lærlinger av de få som har valgt utdanningen. 

I dagens marked er det stort underskudd på flyteknikere, både i Norge og internasjonalt. Vi er positive til flere læreplasser som kan bidra med å gjøre yrket mer attraktivt, men vi mener læretiden også skal ende i en fast ansettelse hos flyselskapene. Dette vil bidra til god og nødvendig rekrutering i et yrke som sårt trenger det.  

Eurocontrol sin rapport «European aviation in 2040» viser til at innen 2040, er det 16.2 millioner flyturer i Europa hvert år, det er en økning av flyturer på 53% siden 2017.  I Norge er prognosen at trafikken skal øke med 1 % i året. 

Aldrende medlemsmasse og sviktende rekrutering sammen med en så stor økning i det europeiske markedet, gjør at NFO frykter et større underskudd av flyteknikere i fremtiden – de som sørger for at flyene er klart for sikker flygning før avgang.