Høring – utredning om norsk luftfart i forandring

Samferdselsdepartementet mottok 3. desember Norges offentlige utredning «Fra statussymbol til allemannseie – norsk luftfart i forandring» (NOU 2019:22). Departementet har nå sendt NOU-en ut på en offentlig høring.  

Utredningen er basert på Oslomet undersøkelsen «Lønn og arbeidsforhold i norsk luftfart: En kartlegging» som NFO deltok i tidligere i 2019. NFO anbefaler at så mange som mulig av NFOs medlemmer ser over sammendraget av utredningen og gjerne det som omhandler flyteknikere i undersøkelsen.

NFO er invitert av samferdselsdepartementet til å komme med et innspill i den offentlige høringen. Før NFO leverer sitt innspill, ønsker vi kommentarer fra våre medlemmer til sekretariatet. Ditt innspill kan være med på å endre luftfartsmarkedet i Norge.

Alle har også mulighet til å sende sitt eget høringssvar direkte inn til høringen.

NFO ønsker at alle eventuelle innspill på NFOs høringssvar sendes inn til mailadressen nfo@nfo.no innen 12. Mars.

Frist for å sende inn personlige høringssvar er 1. april 2020. Høringssvar sendes inn digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Alle kan sende høringssvar, men merk at svarene i utgangspunktet er offentlige etter offentlighetsloven og normalt blir publisert på regjeringens nettsider.