Spørreundersøkelse NY FRIST

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) og Norsk Helikopteransattes Forbund har i samråd med Luftfartstilsynet utarbeidet en anonym spørreundersøkelse for flyteknikere/mekanikere i Norge.

Målet med undersøkelsen er å danne en felles forståelse for hvordan regelverket oppfattes i praksis blant personer som jobber med flyvedlikehold i Norge. Undersøkelsen vil også sendes ut til andre land i Europa på vegne av AEI´s medlemmer. Resultatene fra undersøkelsen vil bli delt med vår paraplyorganisasjon AEI og EASA.

Resultatene og målet med undersøkelsen vil blant annet bli brukt til å:

  • Påvise eventuelle avvik i forhold til tolkning av regelverket.
  • Forbedre tilsyn og produksjonsplanlegging
  • Forbedre sikkerhetskulturen og bevare flyteknikerens ansvarsfelt.
  • Forbedre effekten av – og implementering av prosedyrer/prosesser og rutiner.
  • Forbedre evaluering av kompetansenivå og treningsbehov.

NFO, NHF og Luftfartstilsynet anbefaler på sterkeste at alle medlemmer deltar i undersøkelsen. NY SVARFRIST ER SATT TIL 6. desember, og ber deg vennlig å svare innen denne datoen. Det er kun du som kan være med å påvirke fremtiden til teknikeren/mekanikeren.

Ta kontakt med tu@nfo.no dersom du har spørsmål eller ikke har mottatt undersøkelsen på mail.

Med vennlig hilsen
NFO – Norsk Flytekniker Organisasjon på vegne av AEI – Aircraft Engineers International / Luftfartstilsynet