Cabin Air Quality – noe å bekymre seg for?


Den 19.-20. september ble det avholdt årsmøte og Aircraft Cabin Air Conference i regi av Global Cabin Air Quality Executive (GCAQE) ved Imperial College i London.

NFO er medlem og en av støttespillerne til denne foreningen, men de siste årene har det blitt ytret skepsis internt i NFO om hva pengene våre går til. Det ble derfor bestemt at leder og nestleder skulle dra til London for å få et bedre bilde over hva GCAQE jobber med.

Det var på forhånd store forventninger til at denne konferansen skulle ta for seg tekniske informasjon rundt de forskjellige kildene til lukt og gasser i kabinen, hvordan disse kan varsles og hvordan disse kan hindres fra å komme inn i kabinen. Men konferansene tok mer for seg forskning og hva de forskjellige oljene og væskene i et fly inneholder av fosfater o.l. som kan være skadelig for helsen vår. Det ble også holdt foredrag av piloter og kabinpersonell som har blitt utsatt for skadelige gasser. De fortalte om hvilke helsemessige konsekvenser dette har fått for dem. Noen hadde sluttet i yrket pga. langvarige helseproblemer mens andre har fortsatt i jobben mens de kjemper for anerkjennelse av problemet.

Det som var mest interessant for oss som teknikere var imidlertid at filterprodusenten PALL Aerospace jobb med å utvikle et eget filtersystem som skal kunne filtrer bort de skadelige stoffene som kan komme inn i luftsystemene i et fly. Dette filtersystemet vil kunne bli ettermontert i dagens fly og skal ifølge PALL være lett å vedlikeholde. Det ble dagen før konferansen offentliggjort at Easyjet skal prøve ut dette filtersystemet i noen av sine fly i nærmeste fremtid. Til dette systemet jobbes det også med en funksjon som skal kunne gi teknikere informasjon om hvilke gasser det er snakk om. Dette vil være til stor hjelp under feilsøking på flyet.

En av foredragsholderne var Grant M. Slusher som er ansatt av US Air Force for å utvikle et deteksjons system som vil kunne avdekke skadelige stoffer i lufttilførselen i fly. US Air Force har investert penger i dette prosjektet etter at F-22 Raptor piloter har mistet evnen til å utføre jobben sin under flyging og i verste fall mistet bevisstheten. En interessant kommentar Grant kom med var at han ble overrasket da han fikk vite at lufttilførselen i kommersielle fly ikke blir filtrert. Da han ble spurt hvorfor han ble overasket svarte han «vel, jeg trodde dette var sunn fornuft».

Etter to dager med konferanse sitter vi igjen med en litt delt oppfatning av hvor utbredt dette problemet er. Det er litt vanskelig å ha tiltro til en flyvertinne som ble utsatt for dette i 1992 og som selv hevder hun har store helsemessige plager etter hendelsen, men som fortsatt jobber som flyvertinne. Samtidig var det en av forskerne som presiserte at luftkvaliteten i et velfungerende fly er bedre enn luftkvaliteten i Londons gater.

Ser man bort fra dette er det ingen tvil om at det finnes god dokumentasjon på at en hendelse med gasser i kabin vil kunne forårsake uønskede helseskader. Vårt bidrag som flyteknikere i denne saken vil være å fortsette å støtte GCAQE i sitt arbeid og å fortsette å ha stort fokus på riktig etterfylling av oljer på flyets systemer da overfylling av oljer er en kjent årsak til gasser i cabin.

For NFO
Andreas Sundt og Henning Ramvik
Norsk Flytekniker Organisasjon