Vil du være en del av AEIs lag til Aerospace Maintenance Competition?

Som NFO-medlem er du også medlem av den internasjonale organisasjonen for flyteknikere, Aircraft Engineers International (AEI).

AEI består av nasjonale medlemsorganisasoner fra rundt om i hele verden, se https://airengineers.org/ for mer info.

På AEIs årsmøte nå i høst ble det vedtatt at det skal stilles et lag til Aerospace Maintenance Competition (AMC) i 2023.

AMC er en konkurranse som foreninger/organisasjoner/arbeidsgivere kan melde på et lag for å konkurrere i Aerospace Maintenance.

Konkurransen består av forskjellige deloppgaver som krever forskjellig kompetanse innen B1/B2 og både skruing og troubleshooting, se https://www.aerospacecompetition.com/ for mer informasjon.

Laget består av 5 personer og et godt lag vil bestå av bredest mulig totalkompetanse!

AMC er også en flott arena for å møte andre flyteknikere, fly- og motorprodusenter, leverandører av verktøy og spesialutstyr m.fl.

I 2023 arrangeres AMC i Atlanta, USA 17-20 april.

Dersom du ønsker å representere AEI på AMC fyll ut underliggende skjema, beskriv hva du kan bidra med og send inn så fort som mulig.

NFO har åpnet for å sende 1-2 deltakere og AEI/NFO dekker reise, opphold, deltakeravgift og uniform, evt. tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke.