Pilotstreik – årets viktigste kamp? 

SAS har ikke oppnådd enighet med sine piloter i årets hovedoppgjør. Det spesielle med situasjonen er at uenigheten baserer seg på pilotenes rett til å gjeninntre i stillinger som de ble oppsagt fra i forbindelse med de siste to års nedbemanning. Pilotene ble gitt gjeninntredelsesrett i 5 år, men denne vil ikke SAS forholde seg til. SAS prøver å snike seg unna egne forpliktelser med å henvise pilotene til å søke på stilling i sine irske datterselskaper SAS Link og SAS Connect. 

Dette undergraver den skandinaviske modellen og bryter med arbeidslivets bestemmelser. Ved å ansette piloter i utenlandske datterselskaper omgår SAS alle eksisterende avtaler som gjelder lønn og arbeidsvilkår. Norske piloters arbeidsplasser settes ut på billigsalg i utlandet, men jobben er den samme og skal utføres i Norge. Dette er en form for fagforeningsknusing som ikke kan godtas i norsk arbeidsliv! 

SAS-pilotene kjemper nå en svært viktig kamp for et anstendig arbeidsliv og trygge arbeidsplasser. Denne kampen gjelder ikke bare for pilotene selv, men også for alle oss andre! 

Norsk Flyteknikerorganisasjon gir sin fulle støtte til SAS-pilotene i det som kan se ut til å være årets viktigste kamp i norsk og skandinavisk arbeidsliv!