Forhandlingsrett på arbeidstider, hviletider og skiftplaner?

Følg med i arbeidsretten 21. og 22. oktober.

I løpet av det siste året har arbeidsgiverne hos SAS valgt å tvinge teknikere på Gardermoen til å jobbe nye skiftplaner som ikke er forhandlet frem med de tillitsvalgte. Skiftplanene som har blitt satt i gang er svært ugunstige for arbeidstakerne, både helsemessig og sosialt med blant annet arbeid 5 av 6 helger. Dette mener NFO strider mot tariffavtalens §8.1.2 og §10.1.2, disse paragrafene sier at NFO har forhandlingsrett både på fastsetting av arbeids- og hviletider samt ved fastsettelse av skiftplaner. NHO og SAS derimot mener at det vil være urimelig at NFO skal ha forhandlingsrett på dette, og at i disse paragrafene må forhandling leses som en “utvidet drøftingsplikt” men ikke plikt til å oppnå enighet.

Med bakgrunn i denne uenigheten i tolkning av tariffavtalen, har NFO valgt å gå til sak mot NHO og SAS.  

Paragrafene det strides om:

§8.1.2: Ved fastsettelse av arbeids- og hviletider skal det forhandles med de tillitsvalgte.

§10.1.2: Ved fastsettelse av skiftplan skal det forhandles med de tillitsvalgte. Ved igangsetting av skift skal det på forhånd konfereres med de tillitsvalgte.

Denne saken er svært viktig for oss og du kan følge rettsaken digitalt ved å bruke lenken under.

https://pexip.me/meet/27621542 – eller bruk pexip-appen og gå inn i rom 27621542.

Arbeidsretten ber om at de som følger rettsmøtet passer på at egen mikrofon og kamera er avslått.

Se også:

https://www.arbeidsretten.no/saker-og-avgjorelser/11-2021

https://www.arbeidsretten.no/nyhet/hvordan-folge-en-sak-i-arbeidsretten-digitalt