Coronavirus – Hva gjør flyteknikeren når ingen flyr?

 

Flyselskaper over hele verden er i krisemodus, permitteringer og oppsigelser av ansatte i selskapene er brukt for å begrense kostnader. Flyteknikeren er ikke unntatt dette, men hadde selskapene klart seg uten flyteknikeren når flyene ikke er i luften?  

Mer enn 16,000 kommersielle fly er nå satt på bakken over hele verden, 62% av alle kommersielle fly i verdenÅ finne plass til parkering og holde flyene luftdyktig er nå store prioriteringer under krisen. 

Når et flyselskap setter fly på bakken så er flyteknikeren selskapets viktigste ressurs, uten flyteknikeren som vedlikeholder flyene på bakken, så kan ingen selskap starte å fly rett etter krisen. 

Flyselskap som parkerer sine fly, kan velge mellom to parkeringsmetoder for å holde fly luftdyktig. De kan velge om flyene skal stå i korttidsparkering og rullere på hvilke fly som er parkert, det andre alternativet er å velge langtidsparkering. 

Norwegians fly satt i parkering

Korttidsparkering

Korttidsparkering av fly med rullering av hvilke fly som er parkert kan være en effektiv løsning for noen flyselskap. Forutsetningen er da at flyet er i noen form for drift, enten med flyvninger eller motorkjøringer operasjon av flyets viktige systemer.  Hovedgrunnen for at korttidsparkering er et godt alternativ er at flyet raskt kan tas ut av parkering og settes inn på rute uten noen store forsinkelser. 

Fly og komponenter følger da den normale vedlikeholdsplanen fra sin produsent, basert på kombinasjon av kalenderdager, antall landinger og antall flytimer. Selv om fly ikke er i luften vil parkerte fly få vedlikehold som må gjennomføres basert på antall kalenderdager som er gått. 

Langtidsparkering 

Langtidsparkering av fly er en annen måte å sørge for at flyet er parkert i en tilstand som sørger for at vi minimerer slitasjen som parkeringen vil ha på flyet. Vedlikeholdet i disse planene er satt opp for å opprettholde luftdyktigheten på flyet som første prioritert, men også forhindre at verdien i selve flyet ikke synker på grunn av uønskede tilstander i flyet under en lang parkering. 

Vedlikeholdsprosedyrer for parkering av fly og lagring er kompliserte og følger stramme kalenderdrevene serviceplaner. Prosedyrene varierer i størrelse og kompleksitet etter om flyet er parkert i over 7 dager, 1 måned, 3 måneder, 6 måneder eller over 1 år. Prosedyrene for å sette fly inn i langtidsparkeringer som går over 1 måned tar ofte mellom 50-100 arbeidstimer å gjennomføre, avhengig av størrelsen på flyet og hvilken flytype det er.  

Fly plassert i langtidsparkering må også gjennom ukentlige og månedlige repeterende sjekker. 
Parkerte fly trenger mye arbeid og oppmerksomhet under lagring, fra vedlikehold av hydraulikk og flykontrollsystemer til beskyttelse mot insekter og dyreliv. Beskyttelse mot uønskede tilstander i motor og i cabin, f.eks. fuktighet, som kan korrodere flydeler, og muggdannelse inne i cabin. Fly parkeres lastet med nesten fulle drivstoff tanker for å forhindre at de gynger i vinden og for å sikre at tankene holder seg smurt. 

Fly som er satt i langtidsparkering kan ikke bare settes tilbake i rute. De må igjennom en like komplisert prosedyre for å returnere flyet til service. Husk at parkeringsprosedyrene er der av en grunn, nemlig å opprettholde luftdyktigheten og sikkerhetsstandarder på et nivå for å forberede dem på dagen de forventes å fly igjen. 

 
Permitteringer og frykt for mulige oppsigelser kan være store psykiske påkjenninger. Norsk flyteknikerorganisasjon er stolte over arbeidsinnsatsen alle våre medlemmer legger inn for å holde Norges kommersielle flyflåte luftdyktig under den pågående krisen. NFO oppfordrer alle flyteknikere og mekanikere til å bruke den tiden man selv trenger på utføring av vedlikehold.