Enighet i årets mellomoppgjør

Da har vi signert for mellomoppgjøret 2021. Det gis et generelt tillegg på 2,25 kr pr. time til alle fra 1.april 2021 på minstelønnstallet. Hør med din lokale leder for videre fremdrift, vi har skjønt det slik at det kan bli brakt inn i de lokale forhandlingene. 

Statistikken som vi har etterspurt ble fremlagt og viste en lønnsnedgang totalt for gruppen på flyteknikeroverenskomsten. Dette med bakgrunn i mindre nattarbeid og mindre bruk av overtid i perioden.

Forhandlingsutvalget synes det var et ryddig møte der vi fikk fortalt om vårt syn på fremtidens rekruttering til den sivile luftfarten.

Den varslede eldrebølgen vil ramme kraftigere i 2025 enn vi tidligere har varslet. 

 

 

Med vennlig hilsen

Andreas Sundt
Leder NFO