NFO strammer grepet

Årets representantskapsmøte gikk i år på Losby gods nær Lillestrøm 23. – 25. september. Vi brukte en dag til tillitsvalgtkurs med innlegg fra advokat Harald André Ryen fra Advokatfirmaet Mageli. Første dag ble brukt til tillitsvalgtkurs med innlegg fra advokat Harald André Ryen fra Advokatfirmaet Mageli. Han ga oss en grunnleggende innføring i individuell og kollektiv arbeidsrett. Vi diskuterte også fordeler og ulemper med det å være en uavhengig organisasjon, hvilke rettigheter og ansvar man har og hvordan man skal opptre som tillitsvalgt. Et meget godt innlegg med mye god diskusjon. Mageli er et av våre advokatfirmaer og holder til på Lillestrøm.

Representantskapsmøtet startet forsiktig på kvelden torsdag etter tillitsvalgtkurset, med gjennomgang av lokalavdelingers årsrapporter. Fredagen ble representantskapsmøtet offisielt startet. Regnskap og revisjon ble godkjent uten merknader. Alle forslag som ble fremlagt representantskapet ble enstemmig vedtatt. Dette inkluderer et forslag om styrking av konfliktfond i organisasjonen.

Et annet forslag som fikk gjennomslag, var å dele infoledervervet i to. Dette med bakgrunn i en økende mengde arbeid knyttet til administrering av IT-systemene våre. Vi vil fortsatt ha en infoleder, men ansvarsvarsområdet blir nå kun å skrive og skaffe artikler til nettsiden vår. Tidligere infoleder Vegard Tobiassen fortsetter som IT- og personvernadministrator. Som tittelen indikerer, vil han ha ansvar for IT-systemene våre og drift av hjemmesiden. Vi håper denne endringen gjør at dere som medlemmer merker at informasjonsflyten skal øke.

Valg av sekretariatsmedlemmer ble gjennomført med følgende resultat:

Leder for sentralstyret Jan Skogseth (1½ år) 
Kasserer Esben Sørensen (1½ år)
Leder for tariffkomitéen Petter Wettre (1½ år)
Leder for infokomitéen Andreas Sundt (1½ år)
IT og personvernadministrator Vegard Tobiassen (½ år)
Leder for teknisk utvalg Leroy Lobo (½ år)
Revisor Rolf Skindlo (½ år)
Revisor Dag Langeland (½ år) 
Leder for valgkomitéen Terje Øyhaugen (SAS, ½ år)
Medlem valgkomitéen Tommy Bjørnebekk (NAS, ½ år)
Medlem valgkomitéen Truls Nystad (WTS, ½ år)

Avtroppende leder Andreas Sundt og ny leder Jan Skogseth fikk etter valget muligheten til å komme med noen ord til representantskapet og NFOs medlemmer.:

Andreas sundt

Et samlet NFO overleveres. Vi har fått testet tillitsvalgtapparatet og nå starter arbeidet mot hovedforhandlingene i 2022.

Jan Skogseth

Jeg takker for tillitten, dette vervet skal jeg ta med stort engasjement. NFO har allerede staket ut en kurs og jeg ser fram til å føre organisasjonen videre i en tid der det skal jobbes for at flyteknikeren skal verdsettes bedre enn i dag.

Mvh Andreas Sundt
Leder for infokomitéen