Sommerinfo fra leder sentralt

En Riktig god sommer ønskes dere alle.

Husk at din signatur gir flyet luftdyktigheten tilbake. Din signatur sikrer Norsk luftfart trygge fly, Når du forklarer hva jobben din innebærer skjønner alle at det betyr mye ansvar. Minimum 3 brede striper på skuldrene skal vise at det kommer en person inn i flyet med riktig kompetanse og autoritet, det skal skape trygghet blant passasjerer og besetning, enten ved et teknisk problem og du gir flyet tilbake luftdyktigheten sin, eller tauer flyet tilbake til hangar. Vi skal stå fremst for en sikker luftfart, med vår signatur i loggen, og synlig for folk på reise.

Årets mellomoppgjør dreier seg om kronetillegg. Det har dratt ut i tid siden vi ønsker en reell forhandling der våre tall blir presentert. Noe vi er lovet tidligere. 2.25kr er tilbudet som NHO Luftfart har kommet med. De lokale NFO lederende ønsker stadfestet hvor pengene skal plasseres. NHO luftfart har også en forhandlingsleder mindre i år, som medfører at vi skal møtes 25.august.

Dette året har gått til forhandlinger med NHO om forhandlingsrett på skiftplaner. Der NHO mener teksten er å forstå som utvidet drøftelses rett. Den er meldt til arbeidsretten i disse dager. NHO mener teksten med vår forståelse gir de ansatte alt for mye makt. Når arbeidstiden din går langt utenfor Arbeidsmiljøloven angående søn- hellidagsarbeid, eller innehar ekstreme nattskiftplaner, er vår oppfattelse at det skal forhandles. Det har også fram til desember 2020 blitt forhandlet. Dette er det eneste forhandlingskortet vi har på arbeidsplaner. Hva skal vi som bransje selge som attraktivt, mye av lønnen er pga. mye ubekvem arbeidstid som ikke er attraktivt i seg selv.

Omfangsbestemmelsen til NFO er under sterkt press, selskapene har delt opp i flere organisasjoner, splittet arbeidsoppgaver, for så å hevde at vi ikke har omfanget lengre.  Riksmekler fikk inn i lønnsoppgjøret 2020 at vi skulle bruke egne møter i 2021 og fram til hovedforhandling i 2022 med å komme til et utkast.

Oppsigelses sak støttes av oss.
CRS ble fratatt et medlem, vedkommende har nå fått CRS tilbake. All ære til lokal leder.

2 dagers varsel på permisjon ble også meld inn mot arbeidsretten. NHO har forhandlet med LO og funnet et utkast på hvordan permisjonsregelen skal forstås. Det arbeidet er nå ferdig, vi behandler/ går igjennom sakspapirene på neste sentralstyre, september 2021.

Fjorårets oppgjør ble ikke helt som tiltenkt med bakgrunn i pandemien. Vårt første oppgjør der vi leide inn en forhandlingsadvokat. Første gang man måtte dele opp forhandlingsutvalget, kun tre personer hos riksmekler på eget rom, og kun en person i selve meklingsrommet.

Vi var veldig nærme en reell streik. Meldingene jeg fikk fra medlemmer spriket veldig om det å gå til Streik eller ikke. Det gjenspeilet seg også blant deltagerne i forhandlingene. De største bekymringene blant medlemmene var lite informasjon på forhånd av forhandlingene, og hva man eventuelt hadde gått til streik om.

Infokomiteen/ sekretariat skal endre på arbeidsfordelingen innad. Slik at informasjonsflyten blir bedre. Vill også påpeke viktigheten av tydelig støtte til dine tillitsvalgte, det gjør de tryggere på valgene de skal ta ved neste hovedoppgjør 2022.

Sekretariatet vil fra august ha informasjon som første punkt på agendaen. Vi må bygge oss opp igjen etter det året som gikk. Vi er også avhengig av at alle bidrar inn med stoff. Sekretariatet vurderer gaver eller andre bidrag til de som leverer stoff til Info.  Infokomiteen jobber med saken. Info Leder har rimelig mye å gjøre med det lille vi har av datasystemer, det inkluderer nettsiden, medlemsregister, e-post, lagring og programmer.

Vi har spart selskapene for milliarder de siste årene, vi har tatt vare på verdiene i året som har gått, der milliardene har stått på bakken. Vi har sørget for at selskapene har kunnet levere fly tilbake, avslutte leasing perioden, slik at gjeldsbyrden har falt drastisk, vi sikrer ekstremt store verdier, vi gjør selskapene levedyktige, uten riktig bemanning av teknisk avdeling, renner millionene raskere ut enn lønnskostnaden. 

Den Sivile luftfartsbransjen må snart komme ut av skapet om skal ha noe å fly med i 2025. Jeg får høre at ansatte/ tidligere ansatte ikke føler seg verdsatt, ikke ser at dette er en bransje å fortsette i, bedriftene viser liten satsing på Teknisk, alt av goder er borte. Det var mye nattjobbing før pandemien, og vi frykter enda mer etter den har minsket. Om bedriftsmarkedet kollapser og fritidsreisene blir det nye området. Vil mer av de tunge jobbene bli flyttet fra helg til ukedager. Det kan bli positivt for oss som yrkesgruppe.

Konkurransen om arbeidstagerne har økt fra flere hold. Veldig positivt for oss, skjerpet konkurranse om de gode arbeidstagerne. Ungdommen har fått mye mer å velge i, de virker mer kvalitets bevist, og flere selskaper kan levere spennende arbeidsoppgaver. Kongsberg gruppen er offensive og dyktige, flere av våre medlemmer har gått ditt og nærmest «doblet lønn» i forhold til sin lokale arbeidsgiver. Bilbransjen finner ikke nok kunnskapsrike fagfolk med de holdninger som trengs, og har begynt noe rekrutering av flyteknisk personell.

Økningen av eldre arbeidstagere som vi har varslet for mange år siden er nå rett rundt hjørnet.  2025 er jeg 58 år, håper jeg da fremdeles gleder meg til å gå på jobb, som jeg har gjort siden 1986. Det tar 5-7 år fra man tar inn lærlinger til du får en fersk flytekniker. Den ferske flyteknikeren bør følge en erfaren flytekniker noen år for å skape trygghet, trygghet på at flyet er luftdyktig med de eventuelle anmerkninger som er ført i loggen før signaturen settes, og gir flyet luftdyktigheten tilbake.

Helsesjekken. Vi fikk tydeliggjort viktigheten av dette til selskapene, det har resultert i en standardisert helsesjekk av flyteknikere. Vi skal takke HMS ansvarlige i bedriftene, for tydelige meldinger, konstruktive møter. Helsesjekken skal være lik for alle selskapene, og skal danne grunnlag for HMS tall til LAMU og AMU i bedriftene. En evaluering av helsesjekken skal skje i 2024. 

Vi har fått poengtert viktigheten av synlighet. Det kan for enkelte føles merkelig med striper. Stripene viser at det kommer en person ombord med myndighet. Så når du går ut rak i ryggen med en tommel opp, er flyet klart. Hvis en flytur blir kansellert er det ingen tvil om at vi gjør jobben for en sikker luftfart, ber dere tenke litt på dette.

Selskapene vil om få år ha stor mangel på flyteknikere. Selskapene mangler folk allerede, de som føler seg utrygge og ønsker andre arbeidsvilkår, bytter gjerne arbeidsyrke eller arbeidsgiver nå. Selskapene må tenke lengre en sommer og vinter ruter, vi snakker helst om 6-7 år fram i tid. Når de mister fagkunnskapen, vil det ta lang tid å bygge den opp igjen. Et generasjonsskifte på flyteknikere ligger rett rundt hjørnet, husk at 40% av NFOs medlemmer kan gå av i 2025.

Vår modell med tillitsvalgte i full jobb er noe større fagforeninger ikke har, om det er en god eller dårlig løsning kan sikkert diskuteres, min egen oppfatning av vår løsning er positiv for yrkesgruppen. Jeg har nå sittet i vervet som leder i 6 ½ år, og vurderer om man skal fortsette eller trekke seg. For NFO sin del har jeg skjønt det slik at det er ønskelig at man sitter en periode til, slik at hovedoppgjøret i 2022 kommer i havn. Det blir nok det tøffeste noensinne, der alle mann går til pumpene og sivil norsk luftfart endrer kurs.

Personlig er det et verv man har 24t i døgnet. Oppkjøringen mot 2020 oppgjøret som stoppet pga. pandemien tok energi. Vil presisere at vervet som leder støttes godt av sekretariatet. De står til meget i karakter. Så valget dreier seg om man skal ta på seg oppgaven. Den viktigste grunnen er ønsket om å levere fra seg rattet der kursen er stø mot soloppgangen. Det tror jeg vi sammen skal klare mot 2025.

Med dette ønsker NFO dere alle en riktig god sommer, skap gode minner for deg selv, familie og venner.

 

Med vennlig hilsen

Andreas Sundt
Leder NFO
90607302