Informasjon fra sekretariatet

Representantskapsmøte 2023 
Representantskapsmøte holdes hos Lily Country Club den 10. til 12. mars 2023.  

Årets tillitsvalgkurs går ut på å standardisere bruken av Styreweb for alle lokalavdelingene. I tillegg ønsker sekretariatet at lokalavdelingene tar i bruk Gnist for å dele dokumenter (f.eks. særavtale, protokoller, lønnstabeller, osv..) med medlemmene. Det vil bli gitt demonstrasjon og opplæring under kurset, og vi ønsker at så mange som mulig kan delta fra lokalavdelingene. 

Valg NFO Sentralt 2023 
Er du vår nye Sentralstyreleder, Kasserer, Tariffkomiteleder (TK) eller Infoleder? Vi kan meddele at valgkomiteen har funnet kandidater til vervene, men vi vil gjerne ha flere alternativer. Har du noen spørsmål, eller tror du at du kunne stilt til noen av vervene, send e-post til nfo@nfo.no

I tillegg til styre- og sekretariatsfunksjoner er som vanlig revisorer og valgkomite på valg.  

AFP

Vi ser det av og til dukker opp noen utfordringer relatert til både AFP og pensjonsinnskudd. Dette er utfordringer som kan være komplekse å holde oversikt på både som forening og arbeidsgiver og det er grunn til å være på vakt både som tillitsvalgt og medlem. For enkeltindividet vil feil i disse sakene potensielt utgjøre dramatiske forskjeller i muligheten for å gå av med AFP og/eller størrelsen på pensjonsutbetalinger. De mest kritiske faktorene er kontinuitet som ansatt i AFP-bedrift for å sikre denne rettigheten som kan være utfordrende ved virksomhetsoverdragelser eller om man bytter arbeidsgiver, i tillegg til å forsikre seg om at det som innbetales til innskuddspensjonsordningen er korrekt.

Luftfartstilsynet   
Vi har hatt et dialogmøte med Luftfartstilsynet der de møtte med representanter fra Part-147 og Part-145. Vi er samkjørte på regelverk og endringer.  Det ble et godt møte og vi ser fram til flere dialogmøter. Luftfartstilsynet vil bli invitert til årets AEI kongress som skal holdes i Norge. 

AMC Aerospace maintenance competion     

Som tidligere annonsert skal AEI sende lag til AMC i år. Vi i NFO har fått mulighet til å sende 2 personer, der den ene er deltaker og den andre er reserve om noen ikke kan delta likevel. Som deltaker fra NFO sender vi Paal Erik som jobber som B1/B2 i Norwegian og som reserve sender vi William som jobber som B1 i Widerøe Technical Services. Totalt vil det være 5 på laget fra AEI (ikke inkludert reserve), og de fire andre deltakerne komme fra andre land hvor AEI har organiserte. 

AMC vil holdes 17.-23. april i Atlanta, USA.  For mer info om konkurransen se aerospacecompetition.com