Nyttårsbrev 2023 

Med dette vil NFO ønske alle et riktig godt nyttår! 

2022 ble året alle ønsket å ansette flyteknikere, samtidig som vi opplevde tvungen lønnsnemd og et resultat som ventet fra nemda. Streiken med påfølgende lockout fra NHO viser klimaet vi har i bransjen. Det er to parter som må snakke bedre sammen. 

Det gledelige er at man ser nye skoleelever som ønsker og har evner til å starte i bransjen. Flyselskaper og MRO som ønsker en flyflåte som kan levere best på flytimer, må nå satse på lærlingene og de ansatte innenfor teknisk. Fremtidsutsiktene er gode for yrket, for de har behov for oss. Kunnskapen vi har, gjør oss konkurransedyktige, den kunnskapen videreføres ved satsing lokalt. Et godt eksempel er Norse som satser på langdistanse og lokal arbeidskraft.  

Så den visjonære lederen må sørger for at rekrutteringen til bransjen er solid inn mot 2027. Det dreier seg om å holde hodet kaldt, gjøre de forbedringer som kan gjøres framover, slik at flyflåten er mest mulig feilfri, med lite feil på hold item lista når pensjonist flommen tar til. Vi har jo sett resultatet etter pandemien. Det tikker inn meldinger om forskjøvet og overtid. Mangel på arbeidskraft resulterer i forsinkelser og kanseleringer.  

Har du meldt deg på til Aerospace Maintenance Competition 2023? 
Les denne igjen da vel :  https://nfo.no/sistenytt/vil-du-vaere-en-del-av-aeis-lag-til-aerospace-maintenance-competition/ 

NFO ønsker med det å igjen si riktig godt nytt år og lykke til med 2023.  
Sørg for gode årsmøter med tydelige krav til deres lokale ledere. 

Infokomiteen har et behov for en ny lederkandidat og ambassadører på sosiale medier slik at flere kan se hva vi gjør, utfordringen, ansvaret, spenningen, endringer, arbeidstider og arbeidsforhold. Ønsker du å bidra NFO med å løfte yrket på arbeidsplassen og på sosialemedier, ta kontakt på Valg@nfo.no for å melde din interesse for å bli infoleder.

Kontakt oss på nfo@nfo.no for å bli ambassadør på sosiale medier.

Tagg gjerne NFO på Insta når du kan 😉  @norskflyteknikerorganisasjon  

Mvh
Andreas Sundt
Leder Infokomiteen