John Giæver sovnet stille inn søndag 4. juni.

Giæver ble valgt til leder for Autoriserte Flymekanikers Forbund, senere Norsk
Flyteknikerorganisasjon, i 1969, og fortsatte som leder gjennom hele 70-tallet og til begynnelsen av 80-tallet.

Gjennom hans lederskap gikk NFO fra å være en fagforening under LO-forbundet Norsk Jern og Metallarbeiderforbund, til å bli en egen hovedorganisasjon med egen overenskomst og forhandlingsrett. Gjennom mange års kamp for å bli en selvstendig forening var han, gjennom NFO, også med på å endre Rikslønnsnemdas sammensetning, og dermed forandre spillereglene for norsk arbeidsrett og lønnskamp. John Giæver ble senere headhuntet til YS, hvor han var forhandlingsleder i mange år.

Han fikk utdelt NFO-klossen i 1982, og er en av kun to som er æresmedlem i NFO.

Norsk Flyteknikerorganisasjon vil alltid være takknemlig for John Giævers innsats.

Hvil i fred.

Bisettelsen finner sted fredag 16. juni.

Under kan det leses mer om Giævers virke i NFO:

NFO gjennom 50 år – 1938-1988.
NFO-klossen gjennom tidene.
I arbeidsfredens tjeneste, fra side 370.