NFO klossen tildelt Nils Heldal

Kveldens hedersgjest Nils Heldal mottok NFO klossen for sitt mangeårige arbeid for utdannelsen av flymekanikere og teknikere i Norge. Han var rektor for norges første sivile flymekanikerutdanning som startet i 1964 ved Oslo yrkesskole, senere Sogn Videregående skole. Her fortsatte han til han ble pensjonist i 1993. Svært mange av NFOs tidligere og nåværende medlemmer har blitt utdannet av Heldal.
INFO artikkel fra da heldal ble pensjonist i 1993.