Pressemelding: Det er enighet i meklingen mellom NFO Sentralt og NHO Luftfart

PRESSEMELDING 26.11.2020

Det er blitt enighet i årets lønnsforhandlinger mellom Norsk Flyteknikerorganisasjon (NFO) og NHO Luftfart 26. November 2020 kl.05.30.

Etter 20 timers med mekling på onsdag 25. november ble det enighet i årets lønnsoppgjør, 5 og en halv time på overtid. Streiken er da avlyst og alle skal møte på jobb som normalt.

Riksmeklers møtebok kan du se på følgene link

Mer info vil komme senere. 

Vennlig Hilsen 
NFO Sentralt