NHO Luftfart planlegger spill med folks liv og helse

Den 19. og 20. juni skal NFO og NHO Luftfart møtes hos Riksmekleren for å prøve å finne en løsning etter bruddet i forhandlingene som ble gjennomført i mai.

Etter NFO leverte plassoppsigelse for flyteknikerne i SAS, Norwegian og Widerøe 10. juni svarte NHO Luftfart med å levere plassoppsigelse for flyteknikerne i Luftambulansen (Avincis) og ønsker dermed å involvere de i konflikten.

Med ønske om å være en ansvarlig part har NFO i forkant av meklingen bedt om et møte med NHO Luftfart for å utforme en avtale som sikrer at en eventuell arbeidskamp ikke skal innebære fare for liv og helse, eller betydelig materiell skade. En slik avtale skal settes opp iht. Hovedavtalen mellom NFO og NHO.

NHO Luftfart har nektet å møte oss i denne sammenheng, og er ikke interessert i å unngå fare for liv og helse – i strid med sin egen hovedavtale. 

«Det fremstår som at NHO Luftfart planlegger et spill med liv og helse i forsøk på å fremtvinge tvungen lønnsnemd, noe som vil være et direkte misbruk av ordningen og som undergraver vår rett til arbeidskamp!» – Jan Skogseth, Leder NFO.

Det er svært beklagelig, og oppsiktsvekkende, at NHO Luftfart ikke er sitt ansvar bevisst i denne sammenhengen, og vi i NFO er fortvilet over at prinsipielle uenigheter er viktigere enn en uskyldig tredjeparts liv og helse.

NFO møter i mekling med en innstilling og et mål om å bli enige om en avtale, uten å måtte iverksette streik. Det er liten avstand mellom partene når det gjelder lønnskrav, men avstanden er stor når det kommer til NHO Luftfart sitt krav om full fleksibilitet og styringsrett på de ansatte sin fritid, samt å frata oss forhandlingsrett for våre medlemmer.

«Våre medlemmer føler seg tråkket på og streikeviljen er stor for å bekjempe denne fagforeningsknusingen!» – Jan Skogseth, Leder NFO.

Dersom partene ikke kommer til enighet vil NFO gjennomføre en ansvarlig streik, som ikke rammer flyvinger som er kritisk for liv og helse. Vi håper NHO Luftfart har samme innstilling, selv om de nekter å formalisere en enighet og felles forståelse om dette.