Sentrale lønnsforhandlinger starter 12. oktober

Årets lønnsforhandlinger mellom NFO sentralt og NHO luftfart er satt til å starte 12. oktober.

Forhandlingene var egentlig satt til å starte i mai, men ble – som alle andre forhandlinger – utsatt pga corona-krisen. Til april-forhandlingene var NFO godt forberedt og hadde planlagt et oppgjør som både var basert på momenter som var aktuell før krisen startet, og momenter 5–10 år fram i tid.

I tiden som har gått siden krisen inntraff har NFO sentralt støtet på enkelte problemer som gjør at vi er nødt å justere prioriteringen i årets oppgjør. De langsiktige momentene 5–10år fram i tid har ikke endret seg, og NFO sentralt frykter fortsatt en stor underbemanning av flyteknikere i Norge fra 2025 og videre mot 2030.

Husk 40% i 2025.

Eventuelle spørsmål rundt lønnsforhandlingene kan sendes til nfo@nfo.no, men direkte spørsmål om innholdet i årets forhandlinger vil ikke bli besvart.